Haulerwijk

DECEMBER 2017

Maandag 11 december:

Vrouwen van Nu houden hun traditionele kerstviering.

Woensdag 13 december:

Ouderensoos Haulerwijk in Sinnehiem: 14.00 uur Bingo.

Vrijdag 15 december:

Kerstklaverjassen in De Enter.

Zaterdag 16 december:

OSO-middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14 uur (Onafhankelijke Senioren Vereniging Ooststellingwerf).

Woensdag 20 december:

Passage: Kerstviering, verzorgd door Runawara, Zevenhuizen. Gezamenlijke viering met de vrouwenverenigingen uit Haulerwijk en Waskemeer.

Donderdag 21 december:

PCOB afd. Haulerwijk/Waskemeer: Kerstdiner in zaal De Swaai.

Zaterdag 23 december:

19.30 uur Volkskerstzang in sporthal De Bongerd.

JANUARI 2018

Woensdag 10 januari:

Ouderensoos Haulerwijk in Sinnehiem: 14.00 uur dhr. Rinze Oenema met film van Haulerwijk/Fochtelooerveen.

Woensdag 17 januari:

OSO-middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14 uur (Onafhankelijke Senioren Vereniging Ooststellingwerf).

FEBRUARI 2018

Woensdag 7 februari:

PCOB vergadering.

Woensdag 14 februari:

Ouderensoos Haulerwijk in Sinnehiem: 14.00 uur Deddie en de Mama's. Muziek en zang van populaire Nederlandse en Engelstalige muziek.

Woensdag 21 februari:

OSO-middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14 uur (Onafhankelijke Senioren Vereniging Ooststellingwerf).

MAART 2018

Woensdag 7 maart:

PCOB vergadering.

Maandag 26 maart:

Ledenvergadering Historische Vereniging Haulerwijk e.o. met een lezing door archeoloog Jan Slofstra uit Bakkeveen over Valckeniershutten.

Woensdag 28 maart:

OSO-middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14 uur (Onafhankelijke Senioren Vereniging Ooststellingwerf).

APRIL 2018

Woensdag 4 april:

PCOB vergadering.

Woensdag 11 april:

Ouderensoos Haulerwijk in Sinnehiem: 14.00 uur De Wijo's, zang en muziek.

Woensdag 18 april:

OSO-middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14 uur (Onafhankelijke Senioren Vereniging Ooststellingwerf).

MEI 2018

Maandag 7 mei:

PCOB vergadering.

Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 mei:

50e Avondvierdaagse in Haulerwijk.

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.