Haulerwijk

Krant

DOWNLOADEN E-PAPER

Het is mogelijk de krant van Haulerwijk digitaal te lezen. Door op het woord "digitaal" te klikken wordt het bestand automatisch geopend.

Mocht dit niet lukken of niet werken, dan kunt u altijd nog het pdf-bestand downloaden.

_____________________________________________________________________________________

INLEVEREN KOPIJ

De redactie is altijd op zoek naar nieuws. U kunt uw verhaal, nieuws, foto’s mailen naar krant@haulerwijk.nl en Wijkstertjes (kleintjes), familieberichten en/of advertenties aan: adverteren@haulerwijk.nl of inleveren bij:

–  Meubelstoffeerderij Visser, Leeksterweg 2a, Haulerwijk

–  Hubo Haulerwijk, Hoofdweg boven 30, Haulerwijk.

–  BVK grafisch vormgever, Meester Jongebloedstraat 1, 8433 NA Haulerwijk.

Redactionele stukken dienen digitaal aangeleverd te worden op krant@haulerwijk.nl. Aanleveren van uw materiaal kan tot 17.00 uur op de sluitingsdag. Zie hiernaast !

ADVERTEREN

Ook u kunt adverteren in Maandblad 'Haulerwijk'. Dé krant voor Haulerwijk en wijde omgeving. De krant van Haulerwijk is wel een ‘beschermde’ krant. Niet elke adverteerder kan hierin adverteren, want de leden van Ondernemersvereniging Haulerwijk hebben altijd voorrang. Het mailadres voor advertenties is: adverteren@haulerwijk.nl !

WILT U MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze advertentieverkoper Mariska Werkman (06-23492879). Voor informatie omtrent formaten van advertenties, tarieven en kalender, kunt u op deze woorden klikken en het bestand zal worden geopend. Makkelijker kan het niet!

DE REDACTIE

De redactie van Maandblad 'Haulerwijk' bestaat uit vijf personen. Voor de advertenties is dat Mariska Werkman; voor het redactionele gedeelte en foto's: Jan Bies, Sjoerd Weiland en Bauke Visser. Onze accountant is Klaas Lise.

FOTO'S

Voor het nabestellen van foto's of als u graag een foto bij uw artikel wilt, neem dan gerust contact op met Jan Bies (0516-422500 of janbies@live.nl) of Sjoerd Weiland (06-53677673 of sjoerdweiland@gmail.com).

AANSPRAKELIJKHEID

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende met publicaties in maandblad ‘Haulerwijk’. Op alle in deze krant gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gehele of gedeeltelijke overname op wat voor manier dan ook, zonder toestemming van de producenten is niet toegestaan.

Volgende editie

Volgende editie

Het volgende nummer van Maandblad Haulerwijk verschijnt vanaf zaterdag 10 februari! Sluitingsdatum inleveren kopij: DINSDAG 7 FEBRUARI 2018 !