Haulerwijk

Officieel afscheid van Andries Otter

Na een dienstverband van ruim 27 jaar nam Andries Otter op donderdag 16 februari officieel afscheid van woonzorgcentrum Sinnehiem en Riemsoord.

Andries was in dienst van Zorggroep Liante, voorheen Et Bientwark en als locatieleider verbonden aan genoemde locaties in Haulerwijk en Appelscha. Eind vorig jaar nam Andries het besluit om te gaan genieten van zijn pensioen en te stoppen met werken. Op 29 december 2016 sloot hij definitief de deur van zijn kantoor in Sinnehiem. Woensdag 15 februari en donderdag 16 februari stonden in het teken van het afscheid. Zowel bewoners als medewerkers van beide locaties namen op hun eigen wijze afscheid van Andries en zetten hem in het zonnetje. Vele genodigden kwamen de hand schudden tijdens de afscheidsreceptie en diverse sprekers maakten van de gelegenheid gebruik om mooie woorden tot Andries te richten. Tot slot nam Andries zelf het woord, keek terug op zijn carrière, en bedankte een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. Met een auto vol mooie bloemen en cadeaus keerden Andries en zijn vrouw huiswaarts.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.