Haulerwijk

Tien jaar Historische Vereniging Haulerwijk en Omstreken

Op 11 januari 2007 kwam een aantal inwoners van Haulerwijk in het dorpshuis De Enter bijeen voor de oprichting van een historische vereniging.

Er waren al geruime tijd dorpsbewoners bezig met het bewaren van de geschiedenis van onze dorpen. Dat waren o.a. Sander Reinders en Bert van den Berg. Ook Plaatselijk Belang had het één en ander in bewaring, maar een historische vereniging in Haulerwijk was er tot die datum nog niet. Nu zijn we inmiddels 10 jaar verder en het 10-jarig bestaan wil de vereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zij nodigen iedereen uit een bezoek te brengen aan de Open Dag. Deze zal op zaterdag 18 maart worden georganiseerd. Iedereen is van harte welkom van 10 tot 16 uur in dorpshuis De Enter.

Tijdens de Open Dag kunt u kennis nemen van het werk van de vrijwilligers die zich inzetten om het aangeleverde materiaal te digitaliseren en te rubriceren. Heel veel historische foto&'s, gebruiksvoorwerpen en mappen met historisch materiaal zullen er worden tentoongesteld. Wethouder Siert de Boer van Gemeente Ooststellingwerf verricht om 10 uur de opening.

JAARVERGADERING

Ook bent u welkom op maandag 20 maart (19.30 uur) bij de jaarvergadering van de Historische Vereniging Haulerwijk & Omstreken in De Enter. De avond begint met een optreden van Jaap Louwes met kinderen van De Schalmei. Zij zingen het lied over de Wyken in Haulerwijk. Twee leerkrachten vertellen over het project 'Erfgoed' waar de historische vereniging aan heeft mogen meewerken. Daarna vertoont Rinze Oenema hierover een film met de titel 'Een impressie van vier jaar Erfgoed'. Na de tweede pauze komt de heer Luitzen Haak uit Drachten vertellen over de meegebrachte historische (100 jaar geleden) gebruiksvoorwerpen.

DE HISTORIE VAN BIJEN

Op Koningdag, donderdag 27 april, komt de heer A.F.M. van der Pavert uit Waskemeer op uitnodiging van de Historische Vereniging Haulerwijk & Omstreken in De Enter met de lezing 'De historie van het houden van bijen'. De avond begint om 20 uur en iedereen is welkom.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.