Haulerwijk

Basisscholen gaan werken volgens continurooster

Vanaf 4 september 2017 gaan o.b.s. It Twaspan en c.b.s. De Schalmei werken met het continurooster. In maart dit jaar hebben de medezeggenschapsraden van de beide scholen de plannen rond het continurooster goed gekeurd. Centraal in de uitwerking van de plannen heeft steeds gestaan dat beide scholen samen optrekken om tot hetzelfde plan te komen.

De kinderen uit alle groepen gaan met ingang van het schooljaar 2017-2018 dagelijks van 8.30 tot 14.15 uur naar school. Een uitzondering hierop is gemaakt voor de groepen 1 t/m 4. Zij zijn woensdagmiddag vrij en gaan dan om 12.00 uur naar huis. Omdat er geen lange pauze meer is tussen de middag, blijven alle kinderen op school lunchen. Een werkgroep met leden van beide scholen heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de andere schooltijden. Een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden was het organiseren van een ouderpeiling. Daaruit bleek dat een grote meerderheid van de ouders voor het continurooster is. Ook de personeelsleden van beide scholen zijn positief over de plannen. De periode tot de zomervakantie zal gebruikt worden om de details en de praktische zaken uit te werken.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.