Haulerwijk

It Knyntsje huldigt jubilarissen

It Knyntsje huldigt jubilarissen

Op de jaarvergadering van Kleindierfokkersvereniging It Knyntsje gehouden op 14 maart kon de voorzitter 19 leden verwelkomen, waaronder voorzitter Gosse Damstra van de Provinciale Kleindierenliefhebbers Bond.

Vereniging It Knyntsje viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. In januari werd een receptie gehouden en in februari speelde toneelvereniging Frysk & Frij een &'Knyne-revu'. Dit jaar vieren Chris Vijfschaft, Piet Dermois, Rommert Mulder en Jenne Hummel hun jubileum.

Chris Vijfschaft, voorheen lid  met een fokkerskaart in Norg, is sinds het opheffen van die vereniging betrokken bij It Knyntsje in Haulerwijk. Hij is begonnen als dwerghoenderfokker en is later overgestapt naar de dwergkonijnen. Chris kreeg de bronzen bondsspel met oorkonde overhandigd.

De tweede jubilaris is Piet Dermois. Hij is al 50 jaar bestuurslid in de functie als penningmeester, tentoonstellingsecretaris en tatoeëerder van konijnen. En even zolang verdienstelijk fokker van konijnen van het ras Blauwe Wener. De heer Damstra overhandigde Piet een mooi aandenken namens de vereniging.

Rommert Mulder uit Ravenswoud is dit jaar 60 jaar lid. Hij is altijd trouw aanwezig op de vergaderingen en shows. Vroeger deed hij alles op de fiets, later op de brommer. Eén keer was hij niet op de vergadering aanwezig vanwege brommerpech. Rommert was een verdienstelijke Wener fokker in diverse kleuren, maar de vanwege gezondheid doet hij dat niet meer. De keuringen en de shows bezoekt hij nog wel. Mulder kreeg ook een mooi aandenken aangeboden.

Jenne Hummel is begonnen als jeugdlid en is nu 65 jaar lid. Hij kocht bij een plaatselijk handelaar wel eens wat konijnen. Zij die een oornummer hadden bracht hij naar de clubshow, waar hij ze dan weer te koop zette om ze met winst te verkopen. Jenne is altijd lid gebleven en ook sponsor van de vereniging, daarnaast bezoekt hij trouw de shows. Als dank voor dit alles kreeg hij een aandenken.

Na de huldigingen ging de vergadering verder en werden Jan Winter en Wilma Bosch herkozen als bestuursleden. Verder werd het afgelopen seizoen geëvalueerd en nieuwe plannen gemaakt voor het seizoen 2017-2018. De Jongdierendag en de clubshow (van 2-4 november) gaat samen met Oosterwolde.

Op de foto de drie jubilarissen van It Knyntsje, van links naar rechts Chris Vijfschaft, Piet Dermois en Rommert Mulder.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.