Haulerwijk

Voorzitter Adamse nam afscheid

Voorzitter Adamse nam afscheid

Op de ledenvergadering van 20 maart nam de Historische Vereniging Haulerwijk & Omstreken afscheid van voorzitter Thom T. Adamse.

Tien jaar geleden werd de vereniging door hem en een aantal vrijwilligers opgericht. Een historisch archief over Haulerwijk was in eigendom van Plaatselijk Belang. Dorpsgenoten Sander Reinders en Bert van den Berg waren al eens actief geweest, maar tot een vereniging was het nog niet gekomen. Op initiatief van Thom Adamse was het op 11 januari 2007 zover. En op 18 maart jl. werd een herdenkingsfeest ter ere van het 10-jarig bestaan gehouden tijdens een Open Dag. Veel historische foto’s met daarbij historisch gebruiksmateriaal werden gepresenteerd in dorpshuis De Enter. Nu zit de zittingsperiode voor Thom als voorzitter er op. Van hem werd afscheid genomen met woorden van dank voor zijn belangeloze inzet. De vereniging is gegroeid en geworden tot een dorpsbezit waar men niet meer omheen kan. De nieuwe voorzitter, Engbert ter Veld, kreeg de voorzittershamer overhandigd met de wens de zittingsperiode van Thom te evenaren.

Foto: Voorzitter Thom Adamse krijgt bloemen als dank voor zijn inzet van bestuurslid E. de Haan. (Foto: Jaap de Boer)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.