Haulerwijk

Verkenning fusie Schalmei en Twaspan

Verkenning fusie Schalmei en Twaspan

Als het aan de schoolbesturen ligt, gaan de twee basisscholen De Schalmei en It Twaspan in Haulerwijk vanaf augustus 2018 fuseren.

De schoolbesturen Stichting Comprix (openbaar basisonderwijs in Opsterland en de Stellingwerven), De Tjongerwerven (stichting protestant-christelijk onderwijs in de Stellingwerven en Heerenveen) en VCSO (vereniging christelijke scholen in Opsterland) hebben de handen ineen geslagen en gaan samen proberen een antwoord te vinden op het probleem van de regionale krimp en de nieuwe bekostiging. Door krimp is de afgelopen tien jaar het leerlingenaantal van de basisscholen in Opsterland, Oost- en Weststellingwerf gedaald met 1500 leerlingen en in Haulerwijk wordt een krimp voorzien van 25% van het aantal leerlingen voor de komende vier jaar. De Schalmei telt op dit moment 140 leerlingen en It Twaspan 120 leerlingen. Op zich nog geen aantallen die een fusie op dit moment noodzakelijk maakt, maar het kabinet sleutelt ook aan het budget voor kleine scholen. De besturen willen dit niet afwachten en hebben mede daarom besloten nu al de mogelijke effecten in beeld te brengen en zich voor te bereiden. Alle ouders zijn via een brief op de hoogte gesteld. Beide scholen zitten al vanaf 2007 in één gebouw: de Samensprong.

Foto: De basisscholen in Haulerwijk gaan in 2018 mogelijk fuseren. Foto: Sjoerd Weiland)

 

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.