Haulerwijk

CDA-Ooststellingwerf stelt het ‘Onderwijs’ centraal

Het CDA-Ooststellingwerf houdt op maandag 1 mei a.s. een bijeenkomst, waarin “Het onderwijs” centraal staat. Vooraf aan deze bijeenkomst houdt het CDA-Ooststellingwerf haar ledenvergadering, maar vanaf 20.15 uur is de bijeenkomst openbaar en is een ieder van harte welkom,vooral inwoners van Ooststellingwerf, die te maken hebben of te maken krijgen met het onderwijs in onze gemeente.

De bijeenkomst wordt gehouden in 'De Samensprong' te Haulerwijk. Als spreker voor deze avond is uitgenodigd de heer Alfred Vos, waarnemend directeur-bestuurder van Stichting De Tjongerwerven, Christelijk Primair Onderwijs. Vragen die aan de orde zullen komen, zijn: Wat is de situatie van het onderwijs in de gemeente Ooststellingwerf, welke problemen komen er op ons af, welk beleid zal gevoerd moeten worden, hoe gaan we om met de krimp en kleine scholen etc. etc. Allemaal belangrijke vragen waar ook de gemeente Ooststellingwerf mee te maken krijgt en waar een antwoord op gegeven zal moeten worden. Het bestuur van CDA-Ooststellingwerf nodigt een ieder uit en hoopt velen welkom te kunnen heten op deze bijeenkomst. Van harte welkom.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.