Haulerwijk

Siaya bedankt Haulerwijk!

Siaya bedankt Haulerwijk!

Het werd een speciale avond woensdag 29 maart in Sinnehiem. De grote zaal puilde uit met meer dan 150 belangstellenden. Zij kwamen voor ‘meester George’ uit Siaya Kenia.

Hij kwam de bevolking bedanken voor de jarenlange steun, waarmee sinds 2004 onder leiding van oud huisarts Pieter de Nes verschillende projecten zijn gerealiseerd. Niet alleen een basisschool en een kleuterschool, maar onder andere ook een technische school, kleermakerij, een boerderij, twee weeshuizen en een bejaardenhuis. In december 2016 werd, dankzij een enorme gift, een middelbare school in gebruik genomen. Tijdens de avond werden veel foto's en video's getoond van de opening. En meester George, kwam de bevolking persoonlijk bedanken.

ONDERSCHEIDING

Tot grote verrassing van Pieter de Nes betrad aan het eind van de avond burgemeester Harry Oosterman de zaal. Ook hij bedankte Pieter de Nes voor al het vrijwilligerswerk dat hij in de afgelopen jaren had verricht en benoemde hem tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Meer informatie over de projecten in Siaya is te vinden op: http://schoolsiaya.nl

Meer foto's zijn te zien op: http://haulerwijk.nl/nieuws?news_id=557289

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Foto's Oud-Haulerwijksfeest