Haulerwijk

Actie Sri Lanka

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we nieuws hadden. In september 2016 is onze aannemer Mr. Lal begonnen met de bouw van een huis voor opa en oma Premadase die drie kleinkinderen op moeten voeden.

Opa is niet altijd in staat om te werken ze zijn de 70 gepasseerd en zien er uit als 80. Wij hebben hun 10 maanden gesteund met een voedselpakket iedere week. En ook tijdens de bouw van hun huis was er voldoende voedsel. Het huis is vorige maand opgeleverd en sindsdien woont de familie in het huis. We hebben foto's toegestuurd gekregen en jullie kunnen die bij de foto galerij bekijken op onze site www.actie- sri-lanka.nl

De bouw heeft vele maanden langer geduurd dan de planning was. Ook wordt er binnen enkele weken begonnen met drinkwatervoorziening bij twee scholen: Mara Kanista Vidiyalaya in de plaats Henegama met 404 leerlingen en Mara Kanista Vidiyalaya in Nimalawa Kawanke met 180 leerlingen. Bij de laatst genoemde school wordt de waterput 1 km van de school gegraven en er naast komt een pomphuis met electrische waterpomp. Het water wordt vandaar naar de school getranssporteerd. Een andere mogelijkheid schijnt er voor deze school niet te zijn en dan moeten er bij beide scholen betonnen pilaren worden gebouwd waarop een watertank wordt gemaakt en vandaar moeten leidingen aangelegd worden naar de lokalen en toiletten en worden wasbakken en kranen geplaatst. Kosten eerste school € 4300.- en voor de tweede € 4.800.-. Deze scholen liggen allemaal in de provincie Acuressa en in dat hele gebied is geen waterleiding. Het is er bergachtig en de scholen zijn allemaal op een heuvel gebouwd en de put moet dus altijd aan de voet van de heuvel gegraven worden. In de meeste gevallen wordt dat door de ouders zelf gedaan onder toezicht van Mr. Lal.

In Januari 2018 hopen we weer naar Sri Lanka af te reizen en dat we dan nog twee scholen van drinkwater kunnen voorzien waar respectievelijk 350 en 98 leerlingen naar toe gaan. Onze tweedehands Snuffelwinkel, ten bate voor Sri Lanka, loopt heel goed en dat hebben we te danken aan de vele mensen die spullen inbrengen en kopen en aan onze vrijwilligers die van tijd tot tijd de winkel overnemen, maar bovenal danken we onze Hemelse Vader dat hij ons de kracht en de gezondheid daartoe geeft en wij voelen zijn nabijheid om dit werk te doen. Zonder zijn zegen kunnen we niet.

Openingstijden van de Snuffelwinkel zijn donderdag en vrijdag van 13.15-17.00 en zaterdags van 9.00-17.00 uur, Norgerweg 6b, ingang Bloemenpotpourri 2.0, Haulerwijk. Wij danken iedereen die ons ook steunt door middel van giften. Onze stichting heeft de ANBI status. Zou u ons in de toekomst ook willen steunen, dan kan dat op banknr. NL42 RABO 0135892031 t.n.v. Stichting Actie Sri Lanka, Haulerwijk.

Dit is ons nieuws voor nu, we houden u op de hoogte, een warme groet van Marten en Fokje Cruiming, Eikensingel 4a, Haulerwijk, tel. 0516-422411, mob. 06-43685069

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem