Haulerwijk

Voortgang Snikkenet

De werkgroep die vanuit Plaatselijk Belang Haulerwijk glasvezel wil aanleggen in Haulerwijk is achter de schermen hier druk mee bezig. De provincie Fryslân gaat de aanleg van glasvezel in Friesland via een tender regelen. DFMOpGlas wil hier samen met KabelNoord op inschrijven, om met name ook de grijze gebieden aan te sluiten. De periode dat de tender voor inschrijving open staat is met een paar maanden verlengd.

De aanvankelijke periode bleek te kort om een gedetailleerd plan bij de Provincie neer te leggen. Voor de werkgroep betekent dit dat er meer tijd is voor de voorbereiding. De werkgroep werkt nauw samen met DFMOpGlas en roept inwoners op zich als belangstellende vrijblijvend (ook) in te schrijven op http://dfmopglas.nl/aanmelden

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.