Haulerwijk

Overhandiging CRDL in Sinnehiem

Overhandiging CRDL in Sinnehiem

Dinsdag 18 april nam woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk de CRDL (Cradle), het interactieve zorginstrument dat aanraking vertaalt naar geluid, in ontvangst.

Woonzorgcentrum Sinnehiem is een onderdeel van Zorggroep Liante en biedt bewoners en hun familieleden bijzondere contactmomenten middels de cradle. Het instrument maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen die lijden aan dementie. Hiermee kunnen de bewoners en hun familie de komende maanden mooie en waardevolle contactmomenten hebben.

BELEVINGSGERICHTE ZORG '

We zijn ontzettend blij met de aanschaf van de CRDL, omdat het goed aansluit bij belevingsgerichte zorg van onze bewoners. De cradle is een prachtige uitvinding en aanwinst in de zorg voor mensen met dementie', aldus Gea Riedstra, teamleidster Zorg & Welzijn van woonzorgcentrum Sinnehiem. ';Het is heel ontroerend om te zien wat aanraking bij mensen teweegbrengt.'

WAARDEVOLLE CONTACTMOMENTEN

'Wij wensen iedereen waardevolle contactmomenten en zijn zeer verheugd dat het instrument hier een bijdrage aan kan leveren', aldus Ger Schuivens van CRDL. Het instrument is relatief nieuw en helpt op een mooie en wonderbaarlijke wijze om contact te maken met een naaste of bewoner met dementie. Dit gebeurt als je elkaar en het instrument aanraakt. Het brengt 25 verschillende herkenbare geluiden ten gehore (geluiden uit o.a. de natuur, de stad, het huishouden en van muziekinstrumenten.) Geluiden die veranderen als je elkaar op verschillend manieren aanraakt. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt. Mensen kunnen de kring uitbreiden als schakels in een ketting. In Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie. Mensen die vanwege dementie niet goed meer kunnen communiceren raken het contact met hun naasten en de buitenwereld vaak kwijt. De CRDL biedt mensen een instrument om weer echt contact te maken. Dit is niet alleen fijn voor de verzorgers, maar juist ook voor de mantelzorgers en familieleden die hierdoor weer zinvol en aangenaam contact kunnen maken met hun partner of familielid in de zorginstelling.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.