Haulerwijk

Damclub Haulerwijk opgeheven

Damclub Haulerwijk opgeheven

Na ruim zeventig jaar is het doek gevallen voor Damclub Haulerwijk.

Er is te weinig animo en geen aanvulling vanuit de jeugd. Van de oudere generatie zijn verscheidene leden die andere hobby’s hebben gekozen en er zijn veel trouwe leden overleden. Voorzitter L. vd Sluis, competitieleider Jan Sikkens en Jan Doller hebben ervoor gekozen om te stoppen. Een pluspunt is nog wel dat de laatste Bondswedstrijd tegen medekoploper Opeinde (Fr.) werd gewonnen en daardoor werd Haulerwijk ongeslagen kampioen in april 2017. 'Hierbij wil ik iedereen bedanken en wie nog wil dammen kan zich melden bij de Damclub Donkerbroek of Topclub Heerenveen, spelende te Mildam (www.PFDB.nl)', aldus secretaris Sipke Doller.

Op de foto het laatste damtoernooi in maart. (Foto: Jan Bies)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.