Haulerwijk

Dodenherdenking 4 mei Haulerwijk

Naar schatting 250 belangstellenden liepen woensdagavond 4 mei vanaf het plein voor het Kerkelijk Centrum “De Bining” mee met de stille tocht naar het monument op de begraafplaats Eikenhof. Onder hen was veel jeugd aanwezig, o.a. van de plaatselijke scholen.

De 4 mei-commissie waardeert het bijzonder dat er ieder jaar leerlingen van CSG Liudger en de basisscholen uit Haulerwijk en Waskemeer de nationale dodenherdenking op 4 mei bijwonen. Onder leiding van muziekvereniging Excelsior vertrok de stoet vanaf het kerkplein richting het monument, waar na het spelen van het taptoe-signaal twee minuten stilte in acht werden genomen, om zo allen te herdenken die gestorven zijn voor onze vrijheid, als militair, verzetsstrijder of als martelaar. Hierna volgde de kranslegging bij het monument door  afgevaardigden van de gemeente Ooststellingwerf en de verenigingen van Plaatselijk Belang Waskemeer en Haulerwijk. Ook namens Stichting Eikenhof en de scholen van Haulerwijk en Waskemeer werden bloemstukken gelegd. Anneke Haaisma verzorgde een toespraak namens Plaatselijk Belang Waskemeer en nam mensen mee in het gevoel hoe het zou zijn als je opeens een voor iedereen zichtbaar, negatief stempel krijgt. 'Stel, je moet de hele dag een rood pompeblêd dragen met het woord Fries er op en als mensen dit zien, mag je opeens niet meer bij het zwembad of de bioscoop naar binnen, alleen maar omdat je Fries bent'. Leerlingen van het CSG Liudger Waskemeer verzorgden de declamaties en daarna was er voor iedereen gelegenheid tot het leggen van bloemen. De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus, o.l.v. KCMV Excelsior, waarna het hele gezelschap weer in stilte terugliep naar De Bining.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.