Haulerwijk

Profiteren van zonnepanelenveld

Zoals bekend heeft de gemeente plannen om een zonnepanelenveld in Haulerwijk aan te leggen in de hoek Hoofdweg Boven-Praam-Snikke aan de Noord-west kant van het dorp.

Op 31 mei is hierover een informatiebijeenkomst geweest, waar ongeveer 20 mensen op af kwamen. De Energiecoöperatie De Eendracht en Groenleven bieden inwoners de mogelijkheid om te participeren in dit zonnepanelenveld. Dat gaat via een zogenaamde Postcoderegeling (PCR). Deelnemers worden, onder aanvoering van De Eendracht, voor ongeveer 250 euro eigenaar van het PCR en komen in aanmerking voor de regeling verlaagd tarief. De opgewekte energie wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier en de deelnemers krijgen over een periode van 15 jaar een korting verrekend op hun eigen energierekening. Hoe hoog dit rendement is, is vooraf niet aan te geven. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de aanpassing van het bestemmingsplan. Pas als dit afgerond is, kunnen er nadere afspraken worden gemaakt en wordt opnieuw een informatiebijeenkomst gehouden.

Meer informatie over de PCR is verkrijgbaar via www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/regeling-in-het-kort. Meer informatie over de Energiecoöperatie De Eendracht is te vinden op www.eendracht-ooststellingwerf.nl of door een mail te sturen aan postcoderoos@ziggo.nl

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem