Haulerwijk

Mogelijk woningbouw bij Sinnehiem

Mogelijk woningbouw bij Sinnehiem

Een particulier initiatief moet er voor zorgen dat er alsnog seniorenwoningen bij Sinnehiem gebouwd gaan worden. Initiatiefnemers hiervoor zijn oud ondernemer Jenne Hummel en oud voorzitter van Plaatselijk Belang Popke Akkerman.

Het nieuwe Sinnehiem dateert van 2012. Voorafgaand aan de bouw zijn destijds 24 aanleunwoningen aan de Holdert gesloopt. In de oorspronkelijke plannen waren 37 nieuwe aanleunwoningen voorzien, maar tegen de tijd dat die gebouwd moesten worden heeft woningbouwvereniging Actium 4 jaar uitstel gevraagd. Dit om redenen dat de markt te onzeker was. In 2016 was deze termijn verstreken. Omdat Actium niet van plan is om met een plan voor nieuwe seniorenwoningen te komen, heeft een aantal Haulerwijkers hiervoor zelf het initiatief genomen. In overleg met bouwbedrijf Buitenveld uit Oosterwolde is hiervoor een nieuw plan gemaakt, dat inmiddels door de gemeente is goedgekeurd.

SENIORENWONINGEN EN APPARATEMENTEN

Het plan voorziet in 15 appartementen en 6 losse seniorenwoningen. Het hele plan wordt 'trapsgewijs' ingericht om te voorkomen dat de bewoners van het huidige Sinnehiem tegen een hoge wand aankijken. Daarom worden de appartementen in twee lagen gebouwd en de seniorenwoningen in één laag. Van de 15 appartementen komen er 7 op de begane grond en 8 op de eerste verdieping. In het midden blijft een doorgang, waardoor bewoners eenvoudig naar de hoofdingang van Sinnehiem kunnen lopen.

BELANGSTELLING

Tijdens een ledenvergadering van Plaatselijk Belang in februari is een oproep gedaan om de belangstelling voor dergelijke woningen te peilen. Destijds kwamen daar maar liefst 40 reacties op. De initiatiefnemers zijn dan ook niet bang dat de woningen die nu gepland staan, niet vol komen. Een en ander hangt natuurlijk nauw samen met de prijs. En daarover valt op dit moment nog weinig te zeggen.

KOOP EN HUUR

Het is dus nog onzeker of de plannen doorgaan. Ook is nog niet duidelijk hoeveel woningen in de verhuur komen en hoeveel in de verkoop. Er zijn twee lokale makelaars bij het project betrokken: Piet Cazemier van Pandomo makelaars gaat zich bezighouden met de verkoop van de nieuwe woningen en Jorrit Mulder van Makelaardij Bos & Mulder kan ondersteunen bij de verkoop van de woningen van mogelijk belangstellenden.

PLANNING

Op dit moment wordt er met Actium onderhandeld over de grondprijs en is het afwachten of de partijen hier goed uit komen. Pas als de onderhandelingen succesvol zijn afgerond kan meer bekend worden over de huur- en verkoopprijzen. Na de onderhandelingen dient er ook nog via de gemeente een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd te worden. Pas als dat achter de rug is, kan er met de bouw begonnen worden. Of alle plannen doorgang vinden is dus nog van diverse factoren afhankelijk, maar als alles meezit kunnen de eerste bewoners begin 2019 hun nieuwe woning betrekken.

MEER INFORMATIE

Inwoners die belangstelling hebben voor een seniorenwoning of op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen kunnen contact opnemen met Popke Akkerman via pjakkerman@hetnet.nl of telefonisch via 0516-422193. De plaats waar mogelijk 6 seniorenwoningen en 15 appartementen gebouwd gaan worden.

De foto (links onder) is genomen vanaf de hoek van de Berkenweg met de Veenmosstraat met op de achtergrond het gebouw van het nieuwe Sinnehiem. Op de situatieschets is te zien dat de seniorenwoningen langs de Veenmosstraat gepland staan. (Foto: Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem