Haulerwijk

Boekstart in de Kinderopvang

Boekstart in de Kinderopvang

Op donderdag 14 september waren alle kinderen, ouders, grootouders en andere betrokkenen van kinderopvang De Vuurtoren van harte welkom op de locatie aan de Laweijstraat 17 in Haulerwijk voor de opening van het programma ‘Boekstart in de Kinderopvang’.

Jorrin Mulder gaf de feestelijke start (zie foto) en daarna was er een hapje en een drankje en de gelegenheid om de fotoserie te bekijken waarin de kinderen laten zien wat ze kunnen. Van de organisatie Kidscasa is dit kinderdagverblijf niet het eerste dat vanaf nu deelneemt aan het landelijke, overkoepelende programma van Stichting Lezen. Bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzalen werken hierbij professioneel samen om het voorleesbeleid binnen deze instellingen te stimuleren, een doorgaande leeslijn naar het basisonderwijs te creëren, en zo taalachterstanden te helpen voorkomen.

Op De Vuurtoren zal voortaan op een verantwoorde manier aandacht gegeven worden aan lezen en voorlezen. Er is met subsidie van Stichting Lezen en de gemeente Ooststellingwerf een leeshoek ingericht en een collectie geschikte boekjes aangeschaft waardoor kinderen de boekjes zelf kunnen pakken en bekijken. De leidsters zijn getraind in het interactief voorlezen en hebben de training tot voorleescoach gevolgd. Ze zorgen voor continuïteit in het beleid waardoor voorlezen als vanzelf opgenomen wordt in het dagelijks handelen. Zo ervaren de kinderen plezier in lezen en draagt het kinderdagverblijf bij aan hun taalontwikkeling. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het voorkomen van laaggeletterdheid.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem