Haulerwijk

Op survival tijdens vakantiebijbelweek

Op survival tijdens vakantiebijbelweek

In de herfstvakantie vindt de vakantiebijbelweek plaats in het rode kerkje aan de Norgerweg. Het thema dit jaar is (t)op Survival en kinderen van groep 1 t/m 8 en tieners van de klassen 1 en 2 kunnen aan heel veel activiteiten deelnemen.

Het beloven weer ontzettend gezellige dagen te worden. Een paar activiteiten zijn zingen, ballonnen prikken, lachen met Bram en Britt, liedboeken omhoog houden, een weettekst uit het hoofd leren, luisteren en kijken naar een Bijbelverhaal, knutselen of zagen. De middenbouw en de tieners gaan echt survivallen. De tieners kunnen hierbij zelfs rekenen op een nat pak. Op woensdag gaat de onderbouw op survival naar Sinnehiem om daar te zingen voor de bewoners en om daar een speurtocht te lopen. Voor de tieners is er op dinsdagavond ook nog een gezellige avond bij het kampvuur. De vakantiebijbelweek is van maandag 23 oktober tot en met woensdag 25 oktober en begint iedere dag om half tien. Op woensdagavond is er om 19 uur een afsluitavond voor de kinderen, (groot) ouders en andere belangstellenden.

Op de foto: Het thema van de vakantiebijbelweek is (t)op Survival en de organisatie is er al helemaal klaar voor. (Foto: Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem