Haulerwijk

Grote vogelshow in De enter

Grote vogelshow in De enter

Vogelvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Haulerwijk organiseert haar jaarlijkse vogeltentoonstelling/show ook dit jaar weer in dorpshuis De Enter. Dit jaar wordt het voor de 27e keer georganiseerd.

Het bestuur van 'Ons Genoegen' hoopt dat ze weer vele vogeltjes mogen begroeten. Op de show zullen vogels te zien zijn zoals grote parkieten, papegaai-achtigen, kanaries, tropische vogels enz. Ook is er een verkoopklasse aanwezig, waar de inzenders hun gevogelte zowel kunnen inkopen als verkopen. Het gehele dorpshuis is voor deze show afgehuurd. Op de bijzondere tentoonstelling worden de ingezonden vogels gekeurd door keurmeesters van de N.B.V.V. op kleur, postuur en conditie. De mooiste en de beste vogels worden gewaardeerd met een eerste, tweede of een derde prijs.

'Ons Genoegen' is opgericht in november 1989 en telt momenteel een ledenaantal van 60 personen. Het is een gezellige vereniging, die veel voor haar leden doet. Zo is er iedere maand van september t/m april een contactavond met filmavonden, lezingen over voeders, ziektes en natuur dia's. Deze avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Ook voor niet leden. Verder kunt u de leden vinden op de Snikke- en avondmarkten. Daar staat de vereniging met raad en daad op vogelgebied u terzijde. Ook kunt u de website van de vereniging bekijken: www.vogelvereniginghaulerwijk.nl en zijn ze ook op Facebook te zien.

De openingstijden zijn: Woensdag 25 oktober van 19.30 tot 22 uur; donderdag 26 oktober van 13 tot 22 uur; vrijdag 27 oktober van 13 tot 22 uur en zaterdag 28 oktober van 10 tot 12 uur. Tijdens deze show/tentoonstelling is de entree voor iedereen gratis.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem