Haulerwijk

Door wat laat jij je voeden?

Het thema van de komende Interkerkelijke Lofprijs- en Aanbiddingsdienst is ‘veel vrucht dragen’, naar de Bijbeltekst uit Johannes 15. De avond wordt volledig verzorgd door het interkerkelijke muziekcombo Xjong uit onze eigen omgeving. Ze staan garant voor veel zang en muziek. Welkom op 22 oktober om 19 uur in de Baptistenkerk, Norgerweg 49 in Haulerwijk. Na de dienst is er tijd voor napraten, tijd voor ontmoeten en is er koffie en thee.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem