Haulerwijk

Veertig jaar Zonnebloem

In 1977 heeft een aantal inwoners van Haulerwijk het besluit genomen om in Haulerwijk een afdeling van de Zonnebloem op te richten.

In de afgelopen veertig jaar hebben vele vrijwilligers voor veel mensen met een fysieke beperking allerlei activiteiten ondernomen om ook deze doelgroep aan het sociale verkeer te kunnen laten deelnemen. De vrijwilligers proberen voor deze mensen contacten te leggen en gezelligheid te brengen. Inmiddels is de afdeling uitgebreid met de dorpen Donkerbroek, Waskemeer, Haule en Een. De afdeling wil dit 40-jarige bestaan graag vieren met vrijwilligers, oud-vrijwilligers en bestuursleden en de huidige doelgroep van de Zonnebloem. Op 7 december om 14 uur in dorpshuis De Enter in Haulerwijk. (Oud-)vrijwilligers en bestuursleden kunnen zich vóór 1 november aanmelden bij de secretaris Rixt Meijer (0516 422702) of via email rixthilbrand@kpnplanet.nl

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.
Woningbouw Sinnehiem