Haulerwijk

20.000 zonnepanelen bij Haulerwijk

20.000 zonnepanelen bij Haulerwijk

Het zonnepanelenveld aan de noordwest kant van Haulerwijk kan, als alles meezit, eind dit jaar al operationeel zijn. Er komen circa 20.000 panelen te staan.

Volgens GroenLeven, de organisatie uit Heerenveen die in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf het zonnepanelenveld aanlegt en verantwoordelijk is voor het onderhoud, worden er nog aanvullende gesprekken met aanwonenden gevoerd over de exacte invulling van het veld. Aanwonenden hebben op een eerdere bewonersavond al aangegeven hierbij betrokken te willen zijn.

ZIENSWIJZE

Begin dit jaar hebben de omwonenden hun zienswijze over het zonnepanelenveld aan de gemeente kenbaar gemaakt. Zo staan zij positief tegenover dit initiatief, maar stelden wel dat zij nauw betrokken worden bij de verdere inrichting van het perceel, zodat zij bijvoorbeeld invloed hebben op zaken als de afstand tussen bebouwing en de panelen, de afsluitbaarheid van het perceel en het onderhoud van de sloot.

BEZWAAR

Op dit moment loopt er nog een formele bezwaarprocedure. Zolang deze loopt, zijn de gesprekken op advies van de gemeente tussen de bewoners en GroenLeven opgeschort. Ondertussen is er al wel een aantal voorbereidende maatregelen getroffen. GroenLeven zegt in een reactie de bezwarenprocedure met goed vertrouwen tegemoet te zien, omdat zij zullen meebewegen met de uitkomst daarvan. Als deze formele procedure is afgerond, gaan zij weer in gesprek met de aanwonenden om de details van de aanleg verder met elkaar te bespreken.

Bij de foto: Als alles meezit kunnen aan het einde van dit jaar hier 20.000 zonnepanelen staan. De voorbereidingen zijn al gestart. (Foto: Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.