Haulerwijk

Laat uw belangen behartigen

De PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Ze doen dit op verschillende manieren en waar mogelijk samen met anderen. Als grote maatschappelijke organisatie zijn ze een belangrijke gesprekspartner voor overheden, instanties en politieke partijen.

De voordelen zijn landelijke beleidsbeïnvloeding op thema's relevant voor ouderen, zoals zorg, welzijn en financiën. Maar ook lokale belangenbehartiging, om de leef- en woonomgeving voor ouderen aantrekkelijk te houden. U ontvangt 10 keer per jaar het eigentijdse ledenmagazine. U kunt meedoen met leuke en interessante activiteiten bij u in de buurt. En hulp en advies bij het invullen van belastingaangiften is ook één van de voordelen. De ledenpas geeft u boordevol voordelen op zowel landelijk als lokaal niveau. Vraag bij uw PCOB-afdeling ook naar de plaatselijke ledenvoordelen met deze pas. Informatie kunt u inwinnen via 0516-421347 of 421360.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.