Haulerwijk

Stichting Vrienden van Sinnehiem

Stichting Vrienden van Sinnehiem

In Haulerwijk hebben we een heel mooi verzorgingshuis. Als je niet meer zelfstandig kunt wonen dan kun je er terecht voor woonruimte, eten, drinken en verzorging.

Vaak is er behoefte aan extra voorzieningen die niet door de overheid worden gefinancierd; deze worden veelal aangeschaft uit een speciaal fonds dat wordt beheerd door de Stichting Vrienden van Sinnehiem. Onder andere het zitje voor de ingang van Sinnehiem, de duofiets en de televisie in het restaurant zijn uit dit fonds betaald. De baten van de Stichting zijn giften en donaties van particulieren; het zijn aftrekposten voor de belastingaangifte omdat we zijn aangesloten bij de stichting ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Graag roepen we u op een gift te doen of donateur te worden. We kunnen dan doorgaan met het verblijf in Sinnehiem voor de bewoners (nog) plezieriger te maken. Uw gift of donatie kunt u overmaken op rekening NL52.RABO.0325.8648.96 t.n.v. Stichting Vrienden van Sinnehiem. Indien nodig verstrekt penningmeester R. Bouma (tel. 0516-858/621) graag extra informatie.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.