Haulerwijk

Geslaagd feest van 'de feansjongers'

Geslaagd feest van 'de feansjongers'

Op vrijdag 6 oktober werd in dorpshuis De Enter het 15-jarig bestaan van dorpskoor ‘de Feansjongers’ gevierd. Na het maken van een nieuwe foto, was er voor de leden van het koor en hun aanhang een gezellig buffet.

's Avonds werd het publiek verrast met een optreden van een nonnenkoor, dat plotseling binnenkwam. Een ondeugend stel was het. Nadat Moeder Overste verdween, gingen de zusters uit hun dak. Eén van de zusters ging zelfs uit de kleren en de Kapelaan kneep ook nog even de kat in het donker. Na de opening van de voorzitter, waar kort het ontstaan van het koor werd aangehaald, was er een mooi optreden van Griet Wiersma. Hierna trad het koor op onder leiding van dirigent Aljo van Leeuwen.

Japke Taksi (Griet Wiersma) kwam binnen met een hilarische sketch. Wat kan een taxichauffeur allemaal meemaken. Na de pauze werd een gedicht voorgelezen door Japke van der Leij, het oudste lid van het koor en was er nog een optreden van 'de Feansjongers' en Griet Wiersma.

De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van een lied wat op de beamer mee te lezen was. Een dankwoord was er voor iedereen die, op welke wijze dan ook, deze avond mogelijk heeft gemaakt. Ook werd er nog afscheid genomen van twee bestuursleden. Jelle Popkema en Hans Coellingh Bennink waren beiden negen jaar actief voor het koor. De feestavond was een gezellige en geslaagde avond.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.