Haulerwijk

Boeiende lezing van Tresoar

Boeiende lezing van Tresoar

Op uitnodiging van de Historische Vereniging Haulerwijk & Omstreken hield Tresoar op 30 oktober in dorpshuis De Enter te Haulerwijk een lezing.

Directeur Bert Looper en medewerkster Jikke Sikkema van Tresoar uit Leeuwarden hielden voor een goed bezette zaal een lezing met als titel 'Kom yn 'e kunde mei de skatkeamer fan Fryslân'. De lezing - hoe kan het anders - was in het Fries, al verleenden de sprekers voor sommigen 'ondertiteling'.

Tresoar bewaart veel boeken, documenten en kaarten over de geschiedenis en de cultuur van Friesland maar ook over ons dorp. De lezing begon met de geschiedenis van het ontstaan van Friesland en ging verder over o.a. perioden die voor Friesland belangrijk waren tot het heden. Het uitdragen van identiteit is voor Friezen van groot belang ofschoon hier door de tijd ook hoogte- en dieptepunten zijn te benoemen. Aan de hand van beelden op de beamer werd dit duidelijk gemaakt.

Vanuit de zaal kwam de vraag: 'Kan, wat er gebeurt in Catalonië (afscheiding Spanje) ooit plaats vinden in Friesland?' Antwoord:'Inwoners van deze prachtige provincie zullen altijd de waarden van andere provincies hoog moeten houden en toelaten. Na deze boeiende lezing was er nog een quiz met kennisvragen die betrekking hadden op Friesland en Haulerwijk. Tenslotte werd de tip gegeven dat er veel kennis over Friesland te vinden is op de website van Tresoar. Het was een waardevolle avond.

Foto: Jan Bies

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.