Haulerwijk

Stappen richting toekomstbestendige kerk

De kerkenraad van de PKN gemeente Haulerwijk-Waskemeer heeft vorig jaar haar leden opgeroepen om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Daarop is een onderzoekscommissie ‘Op weg naar de toekomst in 2025’ ingesteld.

Deze commissie moet adviseren over de vraag wat voor ruimtes en welke voorzieningen in de toekomst nodig zijn om de diverse groepen optimaal te kunnen huisvesten. Op dit moment bezit de gemeente namelijk nog twee kerkgebouwen, twee pastorieën en een kosterswoning. Gezien veranderingen in de gemeente is het niet rendabel om twee kerkgebouwen aan te houden. Om te inventariseren wat iedereen aan ruimte of faciliteiten nodig heeft, voert de commissie gesprekken met de diverse gebruikers van de beide kerkgebouwen.

PLAN VAN EISEN

Na het verzamelen van alle input gaat de commissie een Plan van Eisen opstellen. Dit wordt in december aan de kerkenraad gepresenteerd en vervolgens in januari aan de gemeenteleden. Bij goedkeuring wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart, dat in april moet zijn afgerond. Uiteindelijk moet dat rond mei 2018 leiden tot een advies.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.