Haulerwijk

Contouren zonnepanelenveld worden zichtbaar

Contouren zonnepanelenveld worden zichtbaar

Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van het zonnepanelenveld op het terrein aan de noordwest kant van Haulerwijk.

Zoals eerder vermeld hoopt Groenleven, de organisatie uit Heerenveen die in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf het zonnepanelenveld aanlegt en verantwoordelijk is voor het onderhoud, dat het veld eind dit jaar al operationeel is. Zoals op de foto is te zien, wordt gewerkt aan de constructie waar de panelen later op gemonteerd worden. Ook is het stroomhuis inmiddels geplaatst.

BESTEMMINGSPLAN

Op dit moment loopt er nog een beroepsprocedure bij de Raad van State van een aantal omwonenden. Zij stellen in het beroep dat het bestemmingsplan niet op alle punten eenduidig is en dat niet alle door de gemeente in de reactienota zienswijzen toegezegde aanpassingen in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Het bestemmingsplan is namelijk het enige rechtsgeldige document waarop teruggevallen wordt in geval van een meningsverschil. Het aangetekende beroep is dus geen bezwaar tegen de komst van het zonneveld, maar bedoeld om alle details goed vast te leggen. Door dit beroep bestaat de mogelijkheid dat de gemeente het bestemmingsplan alsnog moet aanpassen. De bewoners hebben geen bezwaren tegen de werkzaamheden die inmiddels door GroenLeven zijn gestart. Zij hebben echter wel geconstateerd dat een aantal zaken in de uitvoering strijdig zijn met het bestemmingsplan. In een eerder gesprek met een aantal omwonenden is door directeur Sytse Bouwer van GroenLeven en wethouder Henk van de Boer toegezegd dat alles gaat worden opgelost.

De contouren van het zonnepanelenveld worden zichtbaar. (Foto: Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.