Haulerwijk

Verslag Stichting Actie Sri Lanka

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de reis naar Sri Lanka op 3 januari. De tickets en de visa liggen klaar, we hebben onze inenting gehad en nu zijn we bezig om zo zinvol mogelijk onze koffers te pakken met schoenen, kleding, kleine knuffels, rugzakjes, horloges en brillen. We hopen zoveel mogelijk brillen/leesbrillen mee te nemen want die kunnen daar goed gebruikt worden.

Als we dit schrijven hebben we nog € 1000,- nodig voor de projecten die bijna afgerond zijn. Sinds september 2016 is de aannemer begonnen met de bouw van een stenen huis voor opa en oma en drie kleinkinderen en in februari konden ze er wonen. Kosten € 5000.-. Daarna is de aannemer begonnen met twee scholen van drinkwater te voorzien, kosten € 7000.-. Daarna is er weer een huis gebouwd voor een gezin met drie kinderen die op een moeilijk bereikbare plaats wonen en die hun huis door een storm (omgewaaide boom) verloren. Die plek waar het huis stond, is de grond waar ze eigendomspapieren voor hebben en daarom kunnen we niet op een andere plek hun huis bouwen. Kosten €5000.-.

Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt om de derde school van drinkwater te voorzien; kosten €4000.-. In totaal zijn de kosten €21000,-. In januari gaan we weer beraadslagen waar meer hulp kan worden geboden voor de komende twee jaar of wat er verder op ons pad komt. We zijn dankbaar voor de donaties die we ontvangen hebben van een ieder die onze stichting een warm hart toe draagt, in welke vorm dan ook, en van de vele spullen die gebracht worden voor onze winkel en alle mensen die de spullen kopen en dat zijn er vele. Door al die stenen en steentjes die bijgedragen worden kunnen we zoveel kinderen en volwassenen helpen in Sri Lanka. De contacten die je legt in de gemeente, in de dorpen in de wijde omtrek, in de Snuffelwinkel en in Sri Lanka zijn zeer kostbaar.

We zijn dankbaar voor de vrijwilligers die de winkel van tijd tot tijd overnemen en we zijn onze Hemelse Vader dankbaar voor al die zegeningen die wij mogen ontvangen en dat geeft ons moed en krachten. Op 15 november hebben we telefonisch contact gehad met aannemer mr. Lal in Sri Lanka. Het werk heeft twee maanden stil gelegen omdat hij een hartinfarct heeft gehad en in het ziekenhuis heeft gelegen, gedotterd en een stens en medicijnen heeft gekregen. Maar hij wilde binnenkort het werk weer hervatten. We hebben hem op het hart gedrukt het rustig aan te doen. In januari kan het ook nog afgemaakt worden.

STEUN DE STICHTING

Spreken de projecten u aan en zou u ons willen steunen dan kan dat t.n.v. Stichting Actie Sri Lanka, Haulerwijk, banknr. NL42RABO0135892031. Bij voorbaat onze dank. Ook kunt u nog steeds leesbrillen inleveren bij Marten en Fokje Cruiming, Eikensingel 4a, 8433JH Haulerwijk.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.