Haulerwijk

Zonnebloem Haulerwijk 40 jaar

De zonnebloemvlag wapperde op 7 december hoog in top omdat de afdeling in Haulerwijk e.o. haar veertig jarig jubileum mocht vieren. Dorpshuis de Enter stroomde deze middag vol met (oud) vrijwilligers, deelnemers van de Zonnebloem en genodigden.

De nieuwe voorzitter van de afdeling Haulerwijk e.o., Jolanda van Dreumel, opende deze middag. Er werd teruggekeken naar hoe de Zonnebloem veertig jaar geleden begon en hoe het nú allemaal gaat. 'Er zijn in de loop der jaren heel wat veranderingen geweest', zo vertelde de heer Van Dijk. 'Voorop staat nog altijd hoe wij onze medemensen met een fysieke beperking fijne momenten kunnen bezorgen.' Zesentwintig vrijwilligers staan klaar in Haulerwijk, Donkerbroek, Haule en Waskemeer om dit te realiseren en dat dit na 40 jaar nog steeds een bloeiende afdeling is, is iets om dankbaar voor te zijn. Dorpskoor De Feansjongers zongen toepassende liederen ter opluistering en er werden leuke stukjes gedaan.

JUBILARIS

Deze middag werd Vroukje van der Wal in het zonnetje gezet. Zij is al 35 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem en dat was wel een waardering waard. Zij ontving uit handen van de secretaris een waarderingsbeeldje en een bos bloemen. Na deze fijne en gezellige middag keerde iedereen naar huis terug en stond er voor de vrijwilligers nog een heerlijk stamppotbuffet klaar. De leden kunnen terugkijken op een geslaagd jubileum.

Foto's: Jan Bies

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.