Haulerwijk

MAART 2020

Maandag 2 maart:

Vergadering Zonnebloem Haulerwijk e.o., 19.30 uur in De Enter.

Woensdag 4 maart:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, jaarvergadering met eigen inbreng.

Zaterdag 7 maart:

Klaverjasmarathon in dorpshuis De Enter.

Woensdag 11 maart:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos.

Vrijdag 13 maart:

Optreden van The Flying Stars in dorpshuis De Enter.

Woensdag 18 maart:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

Maandag 23 maart:

Vrouwen van Nu Haulerwijk gezamenlijk met Haule.

APRIL 2020

Woensdag 1 april:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Renate Martini-de Vries, onderwerp: Het beroep kerkelijk werker.

Vrijdag 3 april:

Presentatieavond bedrijven in dorpshuis De Enter.

Maandag 6 april:

Vergadering Zonnebloem Haulerwijk e.o., 19.30 uur in De Enter.

Woensdag 15 april:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

Maandag 20 april:

Lezing over ABBA (verhalen, liedjes, enz.) bij Vrouwen van Nu Haulerwijk.

Zaterdag 25 april:

21e Douwsma-De Bongerd badmintonmixtoernooi, 9.30-17.00 uur, in sporthal De Bongerd.

Woensdag 29 april:

14.00 uur Ouderensoos Haulerwijk heeft een gezamenlijke middag met de soos van Waskemeer in dorpshuis Äld leger.

MEI 2020

Woensdag 6 mei:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Emmy Jansen van Stichting Wilde Ganzen.

Maandag 11 mei:

19.30 uur: Vergadering Zonnebloem Haulerwijk e.o. in De Enter.

Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 mei:

52e Avondvierdaagse in Haulerwijk.

JUNI 2020

Zaterdag 6 juni:

SNIKKERUN

Maandag 8 juni:

19.30 uur: Vergadering Zonnebloem e.o. in dorpshuis De Enter.

Zaterdag 27 juni: 

Wellerobbencup in zwembad Haulewelle.

Maandag 29 juni t/m donderdag 2 juli:

Zwemvierdaagse in zwembad Haulewelle.

JULI 2020

T/m 2 juli:

Zwem4daagse in zwembad Haulewelle.

SEPTEMBER 2020

Woensdag 2 september:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, de heren Sportel en Saadhof (2 jagers), onderwerp: Fauna in onze omgeving met o.m. de wolf terug in Nederland.

Woensdag 9 september:

14.00 uur: Ouderensoos Haulerwijk in Sinnehiem.

Maandag 21 september:

Vrouwen van Nu Haulerwijk "op klompen door Amerika".

OKTOBER 2020

Woensdag 7 oktober:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Ida Beimers uit St. Jacobiparochie, onderwerp: het werk van Triensje Beimers in Tanzania.

Woensdag 14 oktober:

14.00 uur: Ouderensoos in Sinnehiem.

Maandag 19 oktober:

Lezing over 112 bij Vrouwen van Nu Haulerwijk.

NOVEMBER 2020

Woensdag 4 november:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Bevordering Verkeersinducatie met o.m. voorlichting over de E-bike.

Maandag 16 november:

Een lezing bij Vrouwen van Nu Haulerwijk.

DECEMBER 2020

Maandag 14 december:

Kerstavond bij Vrouwen van Nu Haulerwijk.

Zaterdag 19 december:

PCOB, 12.00 uur uur in De Swaai, met kerstviering met een kerstdiner.