Haulerwijk

FEBRUARI 2019

Woensdag 6 februari:

PCOB met de heer G. Benedictus over "Syn libben als bistedokter en bestoerder".

Woensdag 13 februari:

Ouderensoos Haulerwijk met ???.

Maandag 18 februari:

Jaarvergadering Vrouwen van Nu met o.a. dorpsgenoot Jaap Hankel over zijn hobby bijen.

Woensdag 20 februari:

14.00 uur: OSO-middag in dorpshuis De Enter.

MAART 2019

Zaterdag 2 maart:

Marathonkaarten in dorpshuis De Enter.

Woensdag 6 maart:

PCOB met mevrouw Taghvaei over "Uitleg vlucht uit Iran".

Woensdag 13 maart:

Harm Soegies komt met Drentse humor bij de Ouderensoos in Sinnehiem, 14.00 uur.

Donderdag 14 maart:

Gezamenlijke avond Vrouwen van Nu met de afdeling Haule. Het 'Vrijstatig Volkje' brengen dans en muziek.

Vrijdag 15 maart:

Optreden van Flying Stars in dorpshuis De Enter.

Woensdag 20  maart:

14.00 uur: OSO-middag in dorpshuis De Enter.

APRIL 2019

Maandag 1 april:

20.00 uur Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Haulerwijk-Waskemeer, in dorpshuis 't Ald Leger in Waskemeer.

Woensdag 3 april:

PCOB jaarvergadering: "We verzorgen zelf het programma met kwis of iets dergelijks".

Zaterdag 6 april:

Open Dag Tennisvereniging De Hichte, van 14.00 tot 16.00 uur.

Woensdag 10 april:

Ouderensoos Haulerwijk met Menu Complet, muziek voor de jeugd van vroeger. De gezamenlijke middag met Waskemeer en Haule.

Vrijdag 12 april:

Voorjaarsfair in dorpshuis De Enter.

Maandag 15 april:

Roelie Woudwijk, beeldhoudster, vertelt over haar werk bij de Vrouwen van Nu.

Woensdag 17 april:

14.00 uur: OSO-middag in dorpshuis De Enter.

Zaterdag 20 april:

9.30-17.00 uur: 20e Badmintonmixtoernooi in sporthal De Bongerd.

MEI 2019

Woensdag 1 mei:

PCOB met spreker van het Wereldnatuurfonds.

Woensdag 15 mei:

Jaarlijks reisje van de Vrouwen van Nu.

Dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei:

51e Avondvierdaagse Haulerwijk.

JUNI 2019

Woensdag 19 juni:

Jeugdtoernooi (overdag) van het Rabobank Straatvolleybaltoernooi Haulerwijk.

Woensdag 19, vrijdag 21, maandag 24, dinsdag 25 en vrijdag 28 juni:

Het Rabobank Straatvolleybaltoernooi. Elke avond vanaf 19.00 uur.

JULI 2019

Dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli:

Zwem4daagse in zwembad Haulewelle, organisatie ZC De Wellerobben.

SEPTEMBER 2019

Woensdag 4 september:

PCOB met Ger Brakel over AMREF Flying Doctorswerk bij de Masai, in het zuiden van Kenia.

Maandag 16 september:

Lezing bij Vrouwen van Nu, Ingrid Verhulst over haar ries per motor van Sint Jacobspad naar het zuiden van Spanje.

OKTOBER 2019

Woensdag 2 oktober:

PCOB met majoor Meyberg uit Leeuwarden over wat is en doet het Leger des Heils.

Zaterdag 5 oktober:

Boekenbeurs in dorpshuis De Enter.

Maandag 21 oktober:

Vrouwen van Nu, vroeger en nu door een delegatie van het provinciale bestuur in het kader van 100-jarig bestaan afdeling Fryslân.

NOVEMBER 2019

Zaterdag 2 november:

Hobby- en Kadomarkt in dorpshuis De Enter.

Woensdag 6 november:

PCOB met de heer J. Jongsma uit Bergum over Friezen in Canada, "Het leven was hard".

Donderdag 21 november:

Muzikaal optreden door Tine van Tut'n bij Vrouwen van Nu.

Zaterdag 23 november:

Accordeondag in dorpshuis De Enter.

DECEMBER 2019

Maandag 16 december:

Kerstviering bij Vrouwen van Nu.

Donderdag 19 december:

PCOB heeft een kerstdiner (12.00 uur)

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk