Haulerwijk

AUGUSTUS 2019

Vrijdag 2 augustus:

Discozwemmen bij Zwembad Haulewelle.

Zaterdag 17 augustus:

Finale landelijke baan senioren skeeleren op De Draai in Haulerwijk. Met landelijke toppers!!!

SEPTEMBER 2019

Woensdag 4 september:

PCOB met Ger Brakel over AMREF Flying Doctorswerk bij de Masai, in het zuiden van Kenia.

Donderdag 5 september:

Clubcompetitie jeugd bij ISV De Draai.

Zaterdag 7 september:

Jongdieren van Kleindiervereniging Zuid Oost Hoek bij Welkoop Oosterwolde, aanvang 9.00 uur.

Woensdag 11 september:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos. Landloperskoor Veenhuizen brengt een uniek repertoire, vertellend en zingend over de geschiedenis van Veenhuizen.

Maandag 16 september:

Lezing bij Vrouwen van Nu, Ingrid Verhulst over haar reis per motor van Sint Jacobspad naar het zuiden van Spanje.

Woensdag 18 september:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

OKTOBER 2019

Woensdag 2 oktober:

PCOB met majoor Meyberg uit Leeuwarden over wat is en doet het Leger des Heils.

Zaterdag 5 oktober:

Boeken-, puzzels- en spellenbeurs in dorpshuis De Enter, van 9.30 tot 12.00 uur.

Woensdag 9 oktober:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos. It Fryske Gea lezing door de heer J. Bos.

Woensdag 16 oktober:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

Maandag 21 oktober:

Vrouwen van Nu, vroeger en nu door een delegatie van het provinciale bestuur in het kader van 100-jarig bestaan afdeling Fryslân.

NOVEMBER 2019

Zaterdag 2 november:

Hobby- en Kadomarkt in dorpshuis De Enter.

Woensdag 6 november:

PCOB met de heer J. Jongsma uit Bergum over Friezen in Canada, "Het leven was hard".

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november:

Clubshow Kleindierenvereniging Zuid Oost Hoek bij Tuincentrum Radder in Waskemeer.

Woensdag 13 november:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos. MOCO (Mondharmonicavereniging Oosterwolde) brengt bekende liedjes, maar ook licht klassiek.

Woensdag 20 november:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

Donderdag 21 november:

Muzikaal optreden door Tine van Tut'n bij Vrouwen van Nu.

Zaterdag 23 november:

Accordeondag in dorpshuis De Enter.

DECEMBER 2019

Woensdag 11 december:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos. Bingo.

Vrijdag 13 december:

Kerstklaverjassen in dorpshuis De Enter.

Zaterdag 14 december:

OSO kerstmiddag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

Maandag 16 december:

Kerstviering bij Vrouwen van Nu.

Donderdag 19 december:

PCOB heeft een kerstdiner (12.00 uur).

Zaterdag 21 december:

Volkskerstzang in sporthal De Bongerd.

JANUARI 2020

Woensdag 8 januari:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos. Koor Jonkersvaart zingt Nederlandse, Engelse en Duitse liedjes. Van oude schoolliedjes tot balledes en van country tot shanty.

Woensdag 15 januari:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

FEBRUARI 2020

Woensdag 5 februari:

PCOB, 13.45 uur in De Swaai, de heer K. Loissen uit Emmen, onderwerp Taizé Kloostergemeenschap in Frankrijk.

Woensdag 12 februari:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos. Rommy Jongschaap komt verkleed als Afrikaanse en ze vertelt over de grote verschillen in Afrika.

Woensdag 19 februari:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

MAART 2020

Woensdag 4 maart:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, jaarvergadering met eigen inbreng.

Woensdag 11 maart:

14.00 uur Sinnehiem Ouderensoos.

Woensdag 18 maart:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

APRIL 2020

Woensdag 1 april:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Renate Martini-de Vries, onderwerp: Het beroep kerkelijk werker.

Woensdag 15 april:

OSO middag in dorpshuis De Enter, aanvang 14.00 uur.

Woensdag 29 april:

14.00 uur Ouderensoos Haulerwijk heeft een gezamenlijke middag met de soos van Waskemeer in dorpshuis Äld leger.

MEI 2020

Woensdag 6 mei:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Emmy Jansen van Stichting Wilde Ganzen.

Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 mei:

52e Avondvierdaagse in Haulerwijk.

SEPTEMBER 2020

Woensdag 2 september:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, de heren Sportel en Saadhof (2 jagers), onderwerp: Fauna in onze omgeving met o.m. de wolf terug in Nederland.

OKTOBER 2020

Woensdag 7 oktober:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Ida Beimers uit St. Jacobiparochie, onderwerp: het werk van Triensje Beimers in Tanzania.

NOVEMBER 2020

Woensdag 4 november:

PCOB, 13.45 uur uur in De Swaai, Bevordering Verkeersinducatie met o.m. voorlichting over de E-bike.

DECEMBER 2020

Zaterdag 19 december:

PCOB, 12.00 uur uur in De Swaai, met kerstviering met een kerstdiner.

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk