Haulerwijk

Waterschapsverkiezingen

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De komende waterschapsverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019.

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de 'categorie ingezetenen' genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Meer informatie over de waterschappen is te vinden op hun site www.waterschappen.nl.

DEELNEMENDE PARTIJEN

Haulerwijk, Haule en Waskemeer vallen onder het Wetterskip Fryslân. Hier doen negen partijen mee aan de verkiezingen. Dat zijn  1. CDA, 2. Water Natuurlijk, 3. FNP, 4. PvdA, 5. Lagere Lasten Burger, 6. VVD, 7. ChristenUnie, 8. Partij voor de Dieren en 9. 50Plus.

Bij enkele van genoemde partijen doen kandidaten mee uit de regio. Bij het CDA is dat Hennie Duin-Stoker uit Oosterwolde. De lijsttrekker van Water Natuurlijk is Tineke Clevering (oud-Haulerwijker), maar ook Lisa Edema (Appelscha) en Marian Jager-Wöltgens (Oosterwolde) staan op deze lijst. Annelies Stolp uit Oosterwolde doet mee namens de PvdA. Bij de Partij voor de Dieren staan Lyde Bander (Donkerbroek), Annemarie van Gelder (Makkinga), Vera Smit (Elsloo), Lex Wolswinkel (Oldeberkoop) en Adrienne Jonker-Hoogervorst (Appelscha) op de lijst.

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk