Haulerwijk

Bestemmingsplan Meester van Ekstraat

Bestemmingsplan Meester van Ekstraat

Vorige maand werd u al geïnformeerd dat er een bestemmingsplan bij gemeente Ooststellingwerf ligt voor de bouw van woningen aan de Meester van Ekstraat. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Haulerwijk - 7 woningen Meester van Ek-straat’ ligt tot en met 18 maart 2020 ter inzage.

Aan de Meester Van Ekstraat in Haulerwijk ligt een terrein dat voorheen een maatschappelijke bestemming had. De gebouwen zijn jaren geleden gesloopt en het terrein ligt sinds die tijd braak. Voor deze locatie is nu een invullingsplan ontwikkeld. Het initia-tief bestaat uit een bouwplan voor zeven woningen. De woningen worden in twee blokken gebouwd, éé blok van vier woningen en één blok van drie woningen. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een kap en ze worden zonder gasaansluiting gebouwd. De groenstrook zuidelijk op het perceel hoeft niet te worden verwijderd om de bouw mogelijk te maken. De mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen in boomholtes wordt door het behouden van de groenstrook niet aangetast. En er is ook voldoende ruimte en gelegenheid om aan de watercompensatie-eis te voldoen door het uitgraven van de greppel op het zuiden. Wilt u meer weten over het bestemmingsplan, kijk dan op www.ooststellingwerf.nl/haulerwijk-7-woningen-meester-van-ekstraat

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !