Haulerwijk

Update nieuwbouw voetbalaccommodatie

Update nieuwbouw voetbalaccommodatie

SV Haulerwijk is, naast alle corona perikelen, druk doende de nieuwbouw van de kantine en kleedkamers voor te bereiden. De exacte planning wanneer er gestart wordt met de bouw is nog niet te geven, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.

Zo is er bijvoorbeeld een Bouwteam geformeerd, dat met de aannemer de gewenste functionaliteiten afstemt en dat ervoor zorgt dat de te maken keuzes binnen het beschikbare budget blijven. Op termijn gaan zij de bouw coördineren. Dit team bestaat uit Miranda van Loon, Henk Boerma, Sicco Douwsma en Hans Rozema.

OVERLEG

Er is vervolgoverleg geweest met de aannemer en de architect. Gekeken is naar de accommodatie die de aannemer in Deinum heeft gerealiseerd, omdat deze model staat voor de plannen van Haulerwijk. Met de architect wordt gekeken hoe deze zo optimaal mogelijk in te passen in de context van Haulerwijk en hoe specifieke wensen van de vereniging hier in te voegen. De architect is op basis van het voorlopig ontwerp de gesprekken gestart met de welstandscommissie van de gemeente.

SPANNEND

Met alle prijsontwikkelingen in de markt is het spannend om te zien of alles binnen het afgegeven budget past. Vooralsnog krijgt het bestuur de informatie dat dit gaat lukken, al blijft het ook voor de aannemer spannend hoe de prijzen zich de komende periode ontwikkelen. Voor de financiering is de vereniging afhankelijk van subsidies, acties en zelfwerkzaamheid. Ook hiervoor geldt dat de voorbereidingen in volle gang zijn.

VOLGORDE

De volgorde van uit te voeren werkzaamheden is van belang, omdat er tijdens de bouw gewoon gebruik moet worden gemaakt van de accommodatie. Dit betekent dat de kantine tussen de kleedkamers tijdelijk weer in gebruik wordt genomen. De huidige kantine en een deel van de kleedkamers worden ergens de komende maanden gesloopt en dat biedt ruimte voor de nieuwbouw. Zodra de bouw klaar wordt de  rest van de huidige gebouwen gesloopt en de bestrating en parkeervoorzieningen aangelegd.

Het bestuur gaat er vanuit dat tot april de agenda gevuld is met het opruimen, schoonmaken en inrichten van de tijdelijke kantine, het verhuizen van de huidige kantine naar de andere kantine, het slopen van de huidige gebouwen en uitvoeren van eventuele graafwerkzaamheden. Daarna kan daadwerkelijk met de bouw gestart worden.

Op de foto een artist impression van Dorenbos Architekten uit Gytsjerk van de nieuwe voetbalaccommodatie.

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda