Haulerwijk

Wie zijn wij?

De ondernemersvereniging Haulerwijk maakt zich sterk voor de onderlinge samenhang tussen bedrijven en bewoners en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in en rondom Haulerwijk, het ondernemersklimaat en om regionale kansen en uitdagingen te benutten voeren zij regelmatig overleg met de gemeente en regionale partijen.

Ondernemersvereniging Haulerwijk organiseert informatieve- èn netwerkbijeenkomsten voor haar leden en initiëren overleggen met belangrijke instanties. Dit om hun kernwaarden en activiteiten in de praktijk te kunnen brengen

KERNWAARDEN van de vereniging zijn: 

 • Opkomen voor belangen van ondernemers 
 • Saamhorigheid 
 • Bevorderen van samenwerking 
 • Maatschappelijke betrokkenheid 
 • Ontplooien van initiatieven 

Er worden ACTIVITEITEN georganiseerd, zoals: 

 • Het ondernemersontbijt 
 • Bedrijfsbezoeken 
 • Netwerkbijeenkomsten 
 • Activiteiten rondom jaarafsluiting, zoals Sinterklaas, Sint Maarten en een vuurwerkshow 
 • Consumentenactiviteiten i.s.m. Activiteitencommissie Haulerwijk

Tevens FACILITEREN zij: 

 • Uitgave van Maandblad 'Haulerwijk' en de actuele website www.haulerwijk.nl 
 • De feestverlichting in het dorp 
 • Kortingen op collectieve cursussen voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld BHV 

"De ondernemersverenging streeft, met haar vrijwilligers en de bewoners van het dorp, naar een leefbaar, prettig en aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Vraag daarom wat de ondernemersvereniging voor u kan betekenen en hoe u kunt bijdragen aan de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in Haulerwijk. Wellicht dat wij ook u als nieuw lid kunnen verwelkomen!"

Kijk voor meer informatie op deze website of mail naar ondernemers@haulerwijk.nl