Haulerwijk

Bloeizone Haulerwijk

Bloeizones zijn geïnspireerd op de ‘blue zones’: plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden. Ze zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving. Haulerwijk is aangewezen als één van de Bloeizones in Fryslân.

Partners
De Bloeizone wordt gedragen door het opdrachtgeverschap vanuit Plaatselijk Belang en het commitment van onder ander Huisartsenpraktijk ‘De Kern’, de Welzijnscommissie en het Sportplatform Haulerwijk. 

Doelstellingen
Doelstellingen van de Bloeizone zijn gekoppeld aan een aantal thema’s. Dit zijn: 

  • Burgerschap (om de leefbaarheid te vergroten);
  • Bereikbaar Groen (om meer groen in de openbare ruimte te stimuleren);
  • Actief Ontspannen (om sporten en bewegen te stimuleren);
  • Gezonde Mobiliteit (om de mobiliteit van inwoners te stimuleren);
  • Gezond Wonen (om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving te laten wonen);
  • Gezonde Voeding (om gezond eetgedrag te stimuleren);
  • Gezonde Financiën (om hulp te bieden aan mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede). 

Uitgangspunt van de Bloeizone Haulerwijk is dat activiteiten vanuit de bestaande structuren binnen het dorp worden opgepakt en uitgewerkt.

Einde Bloeizone

Er zijn vanuit De Bloeizone de nodige activiteiten financieel ondersteund. Medio 2024 komt aan het lopende project een einde en is de subsidiepot leeg. Vanuit de gemeente wordt nagedacht over een vervolg. Mogelijk dat er weer financiële middelen beschikbaar komen, maar dan wel in afgeslankte vorm. Houd deze site en de krant van Haulerwijk in de gaten voor meer nieuws. 

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van de Bloeizones Fryslân of bij Plaatselijk Belang via Secr.pbhaulerwijk@gmail.com