Haulerwijk

Bloeizone Haulerwijk

Bloeizones zijn geïnspireerd op de ‘blue zones’: plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden. Ze zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving. Haulerwijk is aangewezen als één van de Bloeizones in Fryslân.

Partners
De Bloeizone wordt gedragen door het opdrachtgeverschap vanuit Plaatselijk Belang en het commitment van onder ander Huisartsenpraktijk ‘De Kern’, de Welzijnscommissie en het Sportplatform Haulerwijk. 

Doelstellingen
Doelstellingen van de Bloeizone zijn gekoppeld aan een aantal thema’s. Dit zijn: 

  • Burgerschap (om de leefbaarheid te vergroten);
  • Bereikbaar Groen (om meer groen in de openbare ruimte te stimuleren);
  • Actief Ontspannen (om sporten en bewegen te stimuleren);
  • Gezonde Mobiliteit (om de mobiliteit van inwoners te stimuleren);
  • Gezond Wonen (om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving te laten wonen);
  • Gezonde Voeding (om gezond eetgedrag te stimuleren);
  • Gezonde Financiën (om hulp te bieden aan mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede). 

Uitgangspunt van de Bloeizone Haulerwijk is dat activiteiten vanuit de bestaande structuren binnen het dorp worden opgepakt en uitgewerkt.

Subsidie
Wie bijdraagt aan de doelstellingen van de Bloeizone Haulerwijk kan subsidie aanvragen. Dit kan gaan om allerlei initiatieven, mits het maar bijdraagt aan in één van de doelstellingen van de Bloeizone. Via dit aanvraagformulier kan per aanvraag maximaal 1.250 euro subsidie aangevraagd worden. De werkgroep “Bloeizone Haulerwijk’ beoordeelt aan de hand van een aantal criteria de aanvragen en bepaalt of en zo ja, welk bedrag aan subsidie wordt toegekend. Hierbij geldt dat ‘wie het eerst komt, het eerste recht heeft op een bijdrage’. 

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van de Bloeizones Fryslân of bij Plaatselijk Belang via Secr.pbhaulerwijk@gmail.com