Haulerwijk

Blauwe Bos

Blauwe Bos

Het Blauwe Bos is een ruim 300 hectare groot bos- en natuurgebied in het oosten van Friesland. Het ligt in een overigens agrarische omgeving in de driehoek Haulerwijk, Haule en Waskemeer. Het is eigendom van de staat en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Het Blauwe Bos dankt volgens de overlevering zijn naam aan de blauwachtige kleur die het bos krijgt door de bomen die er groeien. Een andere verklaring van de naam gaat uit van het feit, dat het woord 'blauw' vroeger veel gebruikt werd in de betekenis van 'slecht, onvolwaardig'. Dat zou passen bij het feit dat de bossen zijn geplant op zure veen- en heidegronden. De begroeiing bestaat voornamelijk uit naaldbomen afgewisseld met enkele tientallen hectares aan heiderestanten. Hierin treft men verschillende uitgeveende plassen aan. Op de natte heidevelden vindt men veel zonnedauw en plaatselijk de klokjesgentiaan.