Haulerwijk

Algemene Ledenvergadering

Geacht lid, Hierbij ziet u de uitnodiging/agenda voor twee ledenvergaderingen. Bij een statutenwijziging schrijft de wet voor dat er minimaal 2/3 van de leden aanwezig moet zijn. We gaan er vanuit, dat dit niet het geval zal zijn. Om deze reden schrijven we meteen een tweede vergadering uit.

DEZE UITNODIGING GELDT UITSLUITEND VOOR LEDEN VAN ONZE VERENIGING

1E LEDENVERGADERING

Datum: DINSDAG 19 APRIL 2022  -  Tijd: 20.00 uur  -  Plaats: Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23, Haulerwijk

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda/toelichting vorig bestuur 2020
 3. Voorstellen nieuwe bestuur/bestuursverkiezing - Anita Douwsma heeft het bestuur voortijdig verlaten. Voor de opengevallen zetel is het bestuur nog op zoek naar een geschikte kandidaat*.
 4. Notulen 9 maart 2020
 5. Jaarverslag 2020/2021 secretaris
 6. Jaarverslag 2020/2021 penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoemen nieuwe kascommissie
 9. Pauze
 10. Statuten wijziging
 11. Waar zijn we mee bezig
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

* Kandidaten bestuursleden kunnen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. De voordracht moet door tenminste 20 leden worden ondertekend.

2E LEDENVERGADERING

Datum: MAANDAG 9 MEI 2022  -  Tijd20.00 uur  -  Plaats: Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23, Haulerwijk

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen  agenda
 3. Statuten
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De statuten (oud en nieuw) en de notulen van 9 maart 2020 zijn per mail op te vragen bij de secretaris: secr.pbhaulerwijk@gmail.com | Ook liggen ze 2 weken voor de vergadering ter inzage bij BVK grafisch vormgever op Slotemaker de Bruïneweg a. De stukken voor de agendapunten 5 en 6 ontvangt u tijdens de vergadering.

Adresgegevens onjuist? Graag wijzigingen doorgeven op e-mail: secr.pbhaulerwijk@gmail.com

Startpunt Haulerwijk

Bij Plaatselijk Belang wordt hard gewerkt om Haulerwijk meer op de kaart te zetten. Via een brochure die in 2022 uit zal komen, wordt getracht om mensen aan te zetten om Haulerwijk te bezoeken. Of Haulerwijk te gebruiken als een startpunt voor hun ontdekkingsreis in Noord-Nederland.

In de brochure wordt aandacht geschonken aan rust, ruimte en natuur; fiets-/wandeltochten, auto-/stedentrips, sporten, culinair genieten, cultuur snuiven en wat er voor groot en klein is te doen. Haulerwijk als startpunt, omdat het centraal ligt, precies op de grens van Fryslân, Groningen en Drenth. De rotonde in het dorp is je fysieke kompas warmee je alle richtingen op kan gaan.

Subsidies aanvragen via PB

In Haulerwijk worden veel activiteiten georganiseerd om het welzijn te bevorderen. In veel gevallen zijn hiervoor subsidies beschikbaar.

Als het gaat om de grotere activiteiten, kun je een subsidie aanvragen bij de gemeente. Bij kleinere activiteiten is het aanvragen van een subsidie op die manier te omslachtig. Daarom heeft de gemeente Plaatselijk Belang een subsidiepotje ter beschikking gesteld om dit soort activiteiten te stimuleren. Waar gaat het dan om? De subsidies die Plaatselijk Belang kan verstrekken, bedragen maximaal 500 euro per activiteit. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend moeten ten doel hebben om de onderlinge samenhang en het welzijn binnen ons dorp te verbeteren. Ze moeten breed toegankelijk zijn. Evenementen die alleen voor leden toegankelijk zijn, komen daarom niet voor subsidie in aanmerking

HOE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Als u een activiteit organiseert die voor subsidie in aanmerking komt, kunt u een verzoek daartoe naar Plaatselijk Belang sturen (emailadres: secr.pbhaulerwijk@gmail.com). Geef hierin aan om wat voor activiteit het gaat en voor wie deze activiteit georganiseerd wordt. Doe dit wel enkele weken van te voren. Eventueel kunt u ook één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang benaderen.

Inloop koffie-ochtenden

Iedereen die behoefte heeft aan een kopje koffie en contact met andere inwoners, is iedere woensdag tussen 10 en 12 uur welkom bij de “Buurthaven” in dorpshuis De Enter. Afhankelijk van het aantal aanwezigen wordt bepaald of er alleen koffie wordt gedronken of dat er ook een activiteit wordt gedaan. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet aan te melden, het verplicht je tot niets en het is gratis! (Foto: Sjoerd Weiland)