Haulerwijk

Denk en praat mee over het groene dorpsprofiel van Haulerwijk

De gemeente Ooststellingwerf gaat voor alle dorpen in de gemeente een groen dorpsprofiel opstellen. We nodigen u uit om mee te denken over het groene dorpsprofiel van Haulerwijk.

Een groen dorpsprofiel laat zien hoe het dorp er qua natuur en water uitziet. Samen met de dorpsbewoners wil de gemeente kijken naar verbetermogelijkheden.

Inwoners kunnen ideeën aandragen. Als die plannen haalbaar zijn, wil de gemeente ze uitvoeren. De gemeente heeft daar per dorp maximaal € 2500,- voor beschikbaar

Inloopavond voor Haulerwijk
Op donderdag 23 maart houdt de gemeente een inloopavond voor Haulerwijk, van 19.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23.

Meedoen? Meld u aan
Komt u meedenken? Meld u dan aan bij Maryleen Blaauw, via een e-mail aan m.blaauw@ooststellingwerf.nl

Inspiratie en planning
Ter inspiratie vindt u op de website www.ooststellingwerf.nl/groenedorpsprofielen een tabel met voorbeelden. Dit zijn ideeën die goed doorgevoerd kunnen worden in het beheer. Bekijkt u deze gerust voor de bijeenkomst. 

Subsidies aanvragen via PB

In Haulerwijk worden veel activiteiten georganiseerd om het welzijn te bevorderen. In veel gevallen zijn hiervoor subsidies beschikbaar.

Als het gaat om de grotere activiteiten, kun je een subsidie aanvragen bij de gemeente. Bij kleinere activiteiten is het aanvragen van een subsidie op die manier te omslachtig. Daarom heeft de gemeente Plaatselijk Belang een subsidiepotje ter beschikking gesteld om dit soort activiteiten te stimuleren. Waar gaat het dan om? De subsidies die Plaatselijk Belang kan verstrekken, bedragen maximaal 500 euro per activiteit. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend moeten ten doel hebben om de onderlinge samenhang en het welzijn binnen ons dorp te verbeteren. Ze moeten breed toegankelijk zijn. Evenementen die alleen voor leden toegankelijk zijn, komen daarom niet voor subsidie in aanmerking

HOE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Als u een activiteit organiseert die voor subsidie in aanmerking komt, kunt u een verzoek daartoe naar Plaatselijk Belang sturen (emailadres: secr.pbhaulerwijk@gmail.com). Geef hierin aan om wat voor activiteit het gaat en voor wie deze activiteit georganiseerd wordt. Doe dit wel enkele weken van te voren. Eventueel kunt u ook één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang benaderen.