Haulerwijk

Werkgroep is gestopt

Werkgroep is gestopt

Eind september heeft de werkgroep De DoarpstĂșn aangegeven, dat zij per 1 november 2023 stopt met haar activitei-ten. De werkgroep heeft alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld en gaat niet meer verder met het ontwikkelen van de dorpstuin.

Daarom heeft de werkgroep besloten het project terug te geven aan het Plaatselijk Belang. ‘Als Plaatselijk Belang betreuren we het besluit van de werkgroep. Wij bedanken de werkgroep voor de grote inzet die zij hebben gedaan om de tuin een doorstart te geven’, is de reactie van het bestuur.

Plaatselijk Belang heeft het besluit van de werkgroep eerst intern en daarna met vertegenwoordigers van de gemeente besproken. De uitkomst van dit overleg is, dat wij nog één keer een oproep in de Haulerwijkster zullen plaatsen om de tuin een laatste kans op een doorstart te geven. Mocht die er niet komen, dan rest ons niets dan de tuin in samenspraak met de gemeente in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Laatste oproep

Bij deze dan ook een laatste oproep: Wie voelt er wat voor om de dorpstuin volgend jaar aan te pakken en in een goede conditie te brengen? 

Bij voldoende aanmeldingen zal Plaatselijk Belang een vergadering met betrokkenen beleggen om samen te onderzoeken of het in stand houden van de tuin een haalbare kaart is. Plaatselijk Belang hoopt op heel veel positieve reacties.