Haulerwijk

Nieuwe voorzitter

Nieuwe voorzitter

De Ondernemersvereniging Haulerwijk (OvH) heeft een nieuwe voorzitter. Henk Rozema heeft na 8 jaar voorzitterschap het stokje overgedragen aan Lena Weijers (30), die iets meer dan een jaar in Haulerwijk woont.

Lena: 'Mijn man en ik zijn ruim een jaar geleden vanuit Heerenveen naar Haulerwijk verhuisd en hebben het altijd belangrijk gevonden om vrijwilligerswerk te doen. We vinden het fijn om veel contacten te hebben met de buurt en om ons in te zetten om de omgeving iets beter te maken. In Heerenveen had ik een eigen logopediepraktijk en zat in het bestuur van het lokale Alzheimer Café. Mijn man werkte bij de Rabobank en hij werd benaderd om in het bestuur van de ondernemersvereniging plaats te nemen. Maar hij kreeg net een andere baan bij een andere organisatie en kon dit onmogelijk combineren. Daarom vroeg hij of dat niks voor mij is. En daar heb ik dus ja op gezegd.'

ONDERNEMERSCHAP

Lena heeft iets met ondernemers en het ondernemerschap: ‘Ik ben geboren in het noorden van Duitsland. Mijn grootouders waren eerst agrarisch ondernemer en openden later een eigen bruin café. Mijn vader is bankier geweest en heeft mij én veel financieel inzicht bijgebracht én altijd veel uitgelegd over het ondernemerschap. Ik wilde een HBO-studie Logopedie doen en ben daarvoor in 2013 naar Nederland gekomen. Ik heb de verkorte opleiding aan de Hanzehogeschool gedaan en ben daarna nog cum laude geslaagd voor mijn Master Neurolinguïstiek aan de RUG. Na de studie ben ik eerst gaan werken en heb onder andere in Beatrixoord in Haren gewerkt. Maar ik wilde toch de uitdaging aangaan en voor mijzelf beginnen.'

KLEINE

Lena en haar man Sebastiaan zijn net ouders geworden van een dochter Ylva. Daarom heeft Lena haar praktijk in Heerenveen gesloten en is nu thuis. 'We zouden de taken verdelen, maar door de nieuwe baan van mijn man en de komst van de kleine is dat iets anders gelopen', zegt zij lachend. 'Ik werk nu vanuit huis en doe het beheer van ons vastgoed en de overige beleggingen, maar als er in de toekomst meer ruimte komt sluit ik niet uit om weer een eigen praktijk of onderneming te starten. De sluiting van mijn praktijk was een hele stap, maar op dit moment wel de juiste keuze.'

ONDERNEMERSVERENIGING

Over haar nieuwe rol als voorzitter van de ondernemersvereniging zegt zij: 'Ik ben er als voorzitter voor de leden en kom voor hun belangen op. Ik ga samen met het bestuur lopende dingen oppakken, maar omdat ik nog nieuw ben in Haulerwijk is het nog erg fris en nieuw voor mij. Eind mei hebben wij een borrel met alle leden en daar hoop ik iedereen te ontmoeten en veel leden te leren kennen. Op die manier hoop ik een beeld te krijgen van wat er allemaal speelt en wat de leden belangrijk vinden. Wat ik in ieder geval wil is het bouwen aan een goed ondernemersklimaat, dat Haulerwijk een sprankelend en florerend dorp blijft en dat we, waar mogelijk, nog verder kunnen groeien!'

Foto: Sjoerd Weiland

Bestuurswisseling bij OVH

Na twee jaar werd bij Ondernemersvereniging Haulerwijk (OVH) weer een algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was zeer groot en als belangrijkste punt van de agenda was de bestuurswisseling bij de vereniging.

Voorzitter Henk Rozema heette iedereen welkom bij deze ledenvergadering op dinsdag 14 maart in Pand 1880. In het bijzonder de nieuwe leden Prima Schilderwerk, Helder Personeel, De Koperen Pomp en erelid Roel Wink. Ook maakte Henk een compliment richting gemeente Ooststellingwerf. Tijdens Covid is er intensief contact geweest tussen het bestuur en de gemeente. Dit klankbord werd door de ondernemers zeer positief ontvangen. >De agenda werd puntgewijs doorgenomen. Het jaar- en financieel verslag werden goedgekeurd en de kascommissie verleende decharge aan de penningmeester.

DORPSVERFRAAIING

Bij het punt begroting werd het een en ander uitgelegd. Naast een subisidie is er ook zelf geïnvesteerd in de komende dorpsverfraaiing. Samen met Plaatselijk Belang worden bloembakken in het centrum geplaatst. Aan de lantaarnpalen komen hanging baskets en bij de 'brug'-leuningen komen ook bloembakken. De verzorging van dit fleurige geheel wordt uitbesteed. In het centrum zal ook een informatiebord worden geplaatst. Hierin kunnen verenigingen, ondernemers e.d. hun informatie kwijt. En er komen weer bankjes in het dorp.

STARTPUNT HAULERWIJK

Roel Wink vertelde namens Plaatselijk Belang over Startpunt Haulerwijk. In deze brochure gaat Haulerwijk zich presenteren richting de toerist. Meer hierover leest u elders op deze website.

BESTUURSVERKIEZING

Vier bestuursleden namen deze avond afscheid; voorzitter Henk Rozema, penningmeester Nellie Popma, secretaris Manda Macphail en lid Piet Staat. Bij een ieder werd eventjes stilgestaan en  ze kregen een groot bos bloemen aangeboden. Als nieuw algemeen bestuurslid is Tineke Kajuiter gekomen en Martijn van de Vijver zal het penningmeesterschap op zich nemen. Tijdelijk gaat bestuurslid Rolf Wobbes de mailbox beheren en zal Willem Boonstra de notulen doen. Het bestuur is nog met iemand in gesprek die zeer waarschijnlijk de nieuwe voorzitter zal worden. Zodra dit bekend is, worden de leden hiervan op de hoogte gebracht. Het nieuwe bestuur zal zich buigen over de plannen voor 2022. Zo zal er weer een bedrijfsbezoek, ondernemersontbijt en een netwerkborrel komen.

Na de rondvraag, waarbij nog wat vragen werden gesteld en beantwoord, was het tijd om te netwerken.