Haulerwijk

Nieuwe voorzitter wil verbinden

Nieuwe voorzitter wil verbinden

Sinds half maart heeft Michel Hut, directeur van Cazemier Dienstverlening, de voorzittershamer van de Ondernemersvereniging Haulerwijk overgenomen van Lena Weijers.

De rol van de ondernemersvereniging is volgens mij tweeledig. Aan de ene kant denk ik dat we elkaar als ondernemers kunnen versterken. Als één ondernemer bijvoorbeeld een probleem heeft met betrekking tot personeelszaken, kan die via de vereniging eenvoudig in contact komen met een andere ondernemer die daar veel ervaring mee heeft. Aan de andere kant vormen wij als ondernemersvereniging ook de eerste lijn richting de overheid waar het gaat om de algemene belangenbehartiging. Vooral in die tweede rol zit ook mijn persoonlijke uitdaging. Ik heb daar weinig ervaring mee, maar vind dat wel interessant. Het is één van de redenen dat ik ‘ja’ gezegd heb op de vraag of ik voorzitter wilde worden. Bovendien voelde ik mij vereerd hiervoor gevraagd te worden en heb ik het idee dat de functie mij wel ligt. Ik zie het als een mooi verlengstuk van wat ik in mijn bedrijf doe.’

Eiland

Op de vraag welke uitdagingen en ambities hij voor de vereniging ziet, reageert hij: ‘Als ‘bondscoach’ wil ik niet gelijk de hele opstelling veranderen, maar ik heb wel ideeën over een andere speelwijze. Hierover ga ik dan ook graag in gesprek met mijn mede bestuursleden. Kijk: als je van je eiland afkomt, kom je in verbinding met elkaar! Na de coronaperiode zijn ondernemers soms nog teveel op zichzelf gericht. Als vereniging kunnen wij ervoor zorgen dat zij meer dan nu in verbinding met elkaar komen. Wij zijn er voor de bakker, de bloemenwinkel en industrieel ondernemer. Door met elkaar in gesprek te gaan of activiteiten te organiseren breng je die verbinding tot stand. Pas vanuit saamhorigheid kun je dingen voor elkaar krijgen.’

Leefbaarheid

‘Met het verdwijnen van een aantal winkels moet je oog hebben voor de leefbaarheid van het dorp. Dat begint bij elkaar kennen, monitoren waar behoeften liggen en vooral met elkaar in gesprek gaan. We kunnen als vereniging natuurlijk niet alles oplossen en de tijd niet veranderen, maar je kunt wel meedenken en kijken waar kansen liggen. Kijk eens naar alle mooie voorzieningen en activiteiten in ons dorp. De Snikkeweek is nieuw leven ingeblazen, er is een prachtige voetbalaccommodatie gekomen, we hebben dienstverleners in de zorg, zoals een tandarts en huisarts en heel veel sport en sociale voorzieningen. We kunnen als klein dorp zo veel bereiken, maar dan moeten we het in goede banen leiden en de goede mensen met elkaar verbinden. Dan kun je, zelfs als klein dorp, nog groeien!’

Bestuur

Het bestuur van de Ondernemersvereniging bestaat uit: Michel Hut (voorzitter), Martijn van de Vijver (penningmeester), Rolf Wobbes (secretaris) en de bestuursleden Willem Boonstra, Tineke Kajuiter en Jantina Mulder. Het bestuur zoekt nog een nieuwe secretaris, omdat Rolf Wobbes binnenkort stopt.”

Foto: Sjoerd Weiland