Haulerwijk

Ontmanteling voetbalgebouwen

Ontmanteling voetbalgebouwen

De ontmanteling van de eerste onderdelen van de gebouwen bij de voetbalvelden zijn in december van start gegaan. Dit vindt gefaseerd plaats. Eerst worden de huidige kantine, bestuurskamer en twee kleedkamers gesloopt, zodat op deze plek nieuw gebouwd kan worden. De overige vier kleedkamers en de oude kantine van HWB zullen gedurende de bouw als onderkomen dienen. Hiermee kunnen de kosten voor noodvoorzieningen tot een minimum worden beperkt.

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda