Haulerwijk

Subsidie voor pannahooi

Subsidie voor pannahooi

Haulerwijk heeft uit het Fonds Ooststellingwerf een forse subsidie ontvangen voor het realiseren van een pannakooi. De subsidie was aangevraagd door Plaatselijk Belang en bedraagt maar liefst €25.000,-.

In totaal kende de gemeente een subsidie toe aan veertien ingediende maatschappelijke initiatieven met een totaalbedrag van bijna €200.000,-. Wethouder Esther Verhagen was onder de indruk van de ingediende projecten: 'Juist in deze tijd, waarin de coronamaatregelen veel impact hebben op onze samenleving, is het zo mooi om te zien dat inwoners veel verschillende ideeën hebben om wat voor elkaar te betekenen. En ze ook actie ondernemen om dat idee uit te voeren. De initiatieven die subsidie krijgen uit het fonds zijn stuk voor stuk een verrijking voor de Ooststellingwerfse samenleving en daar hebben we uiteindelijk allemaal belang bij.'

De komende tijd gaat Plaatselijk Belang op zoek naar cofinanciering voor de pannakooi. Exacte locatie en planning is dan ook nog niet bekend. Haulerwijk ontvangt een subsidie van €25.000,- voor het realiseren van een pannakooi.

Op de foto van links naar rechts: Popke Akkerman, Anita Douwsma, dorpencoördinator Marten Tel en wethouder Esther Verhagen. (Foto: Jan Bies)

Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda