Haulerwijk

Haulerwijk vangt 30 Oekraïners op

Haulerwijk vangt 30 Oekraïners op

Een aantal inwoners uit Haulerwijk is, met ondersteuning van Plaatselijk Belang en de ondernemersvereniging, in actie gekomen voor OekraÏners die op de vlucht zijn voor de gewelddadigheden in hun land.

Met een huis-aan-huis verspreidde flyer werd een oproep gedaan om Oekraïners onderdak te bieden. De actie heeft geresulteerd in opvang voor 30 Oekraïners.

LANGE REIS

Op maandag 28 maart vertrok een bus van Coulant Touring naar de vluchtelingen opvanglocatie in de Poolse stad Wroclaw. Vooraf was contact gelegd met een vrijwilligersorganisatie die de groep selecteerde. Na een lange reis arriveerde de groep, bestaande uit 24 Oekraïners op dinsdagavond 29 maart bij De Bining. Daar stond een maaltijd en stonden de gastgezinnen klaar om de vluchtelingen mee te nemen. Later die week kwamen er nog zes vluchtelingen met eigen vervoer naar Haulerwijk.

CONTACT GELEGD

De Oekraïners die de komende tijd in Haulerwijk verblijven, worden door de gemeente allemaal aangemeld bij de IND. Hierdoor krijgen ze een officiële status en kunnen een beroep doen op een daggeldvergoeding van de overheid, zodat ze zelf hun eten en drinken kunnen betalen. De organisatie 'Haulerwijk voor Oekraïners' heeft ook contact gelegd met onder andere de school, de tandarts en de huisarts.

HULP

De initiatiefnemers zijn erg verrukt over alle hulp die wordt aangeboden. En hulp is nog steeds meer dan welkom. Temeer omdat niet duidelijk is hoe lang de opvang nodig blijft. Daarnaast is een oproep gedaan om goederen, zoals bedjes, lakens, stoelen, etc. te doneren. Ook hier zijn al veel reacties op binnengekomen en hebben diverse inwoners zich aangemeld die wel willen helpen en de handen uit de mouwen willen steken.

MEER WETEN

Via de Facebookgroep van Haulerwijk wordt regelmatig verdere informatie gegeven.

Foto: De vluchtelingen worden welkom geheten door Popke Akkerman in De Bining. (Foto: Sjoerd Weiland).

 

GIFTEN MEER DAN WELKOM 
Door de diaconie van de PKN-kerk is een speciaal bankrekeningnummer beschikbaar gesteld waar giften op kunnen worden gestort. Deze rekening wordt alleen voor dit doel gebruikt en heeft een ANBI-status, zodat giften ook aftrekbaar zijn voor de belasting. Giften zijn meer dan welkom op bankrekeningnummer NL78RABO 3315842868 ten name van Prot. Gem Haulerwijk Waskemeer met de omschrijving 'Actie Oekraïne'. 
OOK HELPEN? 
Wil je je hulp aanbieden? Geld of goederen doneren? Neem contact op met secr.pbhaulerwijk@gmail.com of bel met Popke Akkerman: 06-22303729 of Roel Wink: 06-30223925.

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda