Haulerwijk

Koninklijke onderscheiding voor Fokje en Marten Cruiming

Koninklijke onderscheiding voor Fokje en Marten Cruiming

Ze waren met een smoes naar het gemeentehuis gelokt en wisten dan ook niet wat hen overkwam. Op 26 april werden Fokje Anna Cruiming-Mulder (75) en Marten Cruiming (78) door de burgemeester koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding werd toegekend door onder andere hun activiteiten voor de Stichting Actie Sri Lanka, waar zij de oprichters van zijn. In diverse reizen naar Sri Lanka hebben zij daar veel mensen ondersteund. Daarnaast zijn Fokje en Marten erg actief in de kerk: als diaken, ouderling, bezoekmedewerker en vrijwilliger. Fokje is ook preses van de vrouwenvereniging en Marten is actief voor het zwembad. Foto: Jan Bies

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda