Haulerwijk

Draag een steentje bij!

Draag een steentje bij!

De nieuwbouw van de sportvereniging kost veel geld, zeker met de stijgende kosten die de vereniging, net als ieder ander, voor de kiezen krijgt. De kosten voor de bouw en inrichting worden o.a. via de gemeente, subsidies, een renteloze lening bij de gemeente en een contributieverhoging gedekt.

Om de eigen bijdrage van de vereniging verder te dekken wordt nu een actie georganiseerd. De vorm van deze actie is de symbolische verkoop van stenen die de komende periode gaat plaatsvinden. Met deze verkoop kan iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt een steentje bijdragen.

STEENTJES DONEREN

Iedereen kan voor 5 euro per stuk een steen voor de nieuwbouw doneren. De leden van sv Haulerwijk komen langs de deur of benaderen inwoners en bekenden via de mail of via Whatsapp. Ook via de website van de vereniging bestaat de mogelijkheid om te doneren. Wil je daar niet op wachten? Op www.actielink.nl/steentjesactie staat het overzicht van alle verkopers. Kies vervolgens zelf bij welk lid van de vereniging je steentjes wilt doneren voor de club.

PLANNING NIEUWBOUW

Op dit moment wordt gewerkt aan het bouwklaar maken van de grond. De oude kantine is inmiddels helemaal gesloopt en 16 mei start de aannemer met de daadwerkelijke bouwactiviteiten. Naast de werkzaamheden van de aannemer zijn verschillende werkgroepen al begonnen met de plannen voor de inrichting. Als alles naar wens verloopt is de nieuwbouw dit najaar klaar.

RIEMER VAN DER VELDE

De steentjesacties wordt van harte aanbevolen door niemand minder dan oud voorzitter van SC Heerenveen Riemer van der Velde. Hij treedt op als ambassadeur van de actie en heeft een eerste donatie gedaan.

OPROEP

Voorzitter van sv Haulerwijk, Ronald de Vries, doet een dringende oproep aan alle inwoners van Haulerwijk om massaal te reageren op deze actie en steentjes te doneren: ‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk sport is voor onze jongeren. Maar ook volwassenen hebben veel baat bij goede sportvoorzieningen. Onze voetbalvereniging draagt niet alleen bij aan de gezondheid van de sporters, maar ook aan het welzijn van ons als dorpsbewoners. Goede faciliteiten zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde!

Foto: Sjoerd Weiland

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda