Haulerwijk

Subsidie voor Sportcentrum De Bongerd en Sportvereniging Haulerwijk

Subsidie voor Sportcentrum De Bongerd en Sportvereniging Haulerwijk

Sportcentrum De Bongerd en s.v. Haulerwijk hebben vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank subsidie ontvangen.

Om het gebruik van de sporthal te verhogen, wil Sportcentrum Haulerwijk graag een evenementenvloer aanschaffen. Deze evenementenvloer is nodig als beschermlaag om beschadiging van de kwetsbare sportvloer te voorkomen. Hiermee wil Sportcentrum Haulerwijk bereiken dat de sporthal breder ingezet kan worden voor ook niet sportactiviteiten. Vanuit de Rabobank is een bijdrage geleverd van € 2.000,-. Mede door deze bijdrage is het gelukt om de aanschaf definitief te maken. Sportvereniging Haulerwijk kreeg op haar beurt een bijdrage van € 7.500,- als bijdrage voor de nieuwbouwactiviteiten. Met deze bijdrage zijn de geraamde subsidies toegekend en kan ook op dit front worden gesteld dat de sportvereniging op koers ligt voor wat betreft de financiering van de nieuwbouw. Zowel het Sportcentrum als de Sportvereniging zijn bijzonder blij met de bijdrage van de Rabobank. Zonder dergelijke steun is het bijzonder lastig om initiatieven als deze gerealiseerd te krijgen!

Op de foto: Sweitse Hut (l) van Sportcentrum De Bongerd en Ronald de Vries (r) van s.v. Haulerwijk krijgen uit handen van Alie Koopal van de Rabobank de cheque uitgereikt. (Foto: Sjoerd Weiland)

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda