Haulerwijk

Haulerwijk officieel bloeizone

De Regio Deal Zuidoost Friesland heeft Haulerwijk nu offi- cieel benoemd als bloeizone. Naast Haulerwijk zijn in Zuidoost Friesland ook de dorpen De Wilgen, Akkrum, Steggerda, Bakkeveen, Wijnjewoude en Appelscha en de wijk Himsterhout in Drachten benoemd.

Het is de bedoeling dat deze bloeizones als pilot een eerste aanzet zijn voor een bloeizone-netwerk in Zuidoost Friesland. Voor 19 september gaat de werkgroep Bloeizone Haulerwijk een eerste plan van aanpak opleveren, waarmee formeel een subsidie wordt aangevraagd.

DOEL

Met de bloeizones in Zuidoost Friesland willen de gemeenten in het gebied een beweging op gang brengen van inwoners die samenwerken aan een lang, gezond en gelukkig leven voor alle inwoners van het dorp of de wijk waarin zij wonen. Een bloeizone bestaat uit zeven elementen: actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezonde mobiliteit, gezond wonen, gezonde voeding en gezonde financiën. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het plan van aanpak betrekking hebben op minimaal twee van deze elementen.

IDEE

De werkgroep gaat in goed overleg met Plaatselijk Belang, de Welzijnscommissie en het Sportplatform nu eerst een plan van aanpak opstellen. Uitgangspunt daarvoor is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren en activiteiten en dat er geen nieuwe overlegorganen of programma’s worden ontwikkeld. SUBSIDIE Nadat het plan van aanpak is opgesteld, wordt dit door de Regio Deal beoordeeld. Bij goedkeuring wordt subsidie verstrekt voor de periode tot eind 2023.

Meer informatie is te vinden op:  http://bloeizone.frl

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda