Haulerwijk

Iedereen welkom op jubileumfeest

Iedereen welkom op jubileumfeest

Alle inwoners van Haule, Haulerwijk en Waskemeer zijn van harte uitgenodigd om het 50-jarig jubileum van zwembad Haulewelle op vrijdag 9 september te vieren.

Het bestuur en de Stichting Vrienden van Haulewelle hebben een uitgebreid feestprogramma samengesteld: van 13 tot 17 uur voor kinderen, van 17 tot 18.30 uur voor genodigden en vanaf 19 uur voor iedereen die maar langs wil komen. Het feest wordt uiteraard op het terrein van het zwembad gehouden, waar onder andere een grote feesttent wordt neergezet. Voor alle activiteiten geldt dat deelname gratis is en dat vooraf aanmelden niet nodig is.

KINDERPROGRAMMA

Vanaf 13 uur verzorgt de Jongeren Organisatie Haulerwijk (JOH) een programma voor kinderen. Zo staan er onder andere levend sjoelen, discozwemmen en sportspelletjes op het programma en is een springkussen aanwezig. Er zijn wedstrijdjes en er kunnen leuke prijsjes worden gewonnen. Voor alle kinderen is een gratis ijsje beschikbaar.

GENODIGDEN

Vanaf 17 uur is een bijeenkomst voor genodigden georganiseerd. Hier worden onder andere leveranciers, vertegenwoordigers van de gemeente en adverteerders voor uitgenodigd.

IEDEREEN WELKOM

Vanaf 19 uur zijn alle inwoners van Haule, Haulerwijk en Waskemeer en andere belangstellenden van harte welkom voor een gezellige avond. Dweilorkest De Entertainers uit Roden zorgen voor de muzikale sfeer en er zijn hapjes en drankjes beschikbaar. De eerste twee consumpties zijn voor kosten van het zwembad, daarna zijn de consumpties voor eigen rekening.

VROEGZWEMMERS

Niet alleen voor het bad is het een bijzonder jubileum. Ook voor een aantal vroegzwemmers. Het vroegzwemmen is uniek en inmiddels maken er op drukke dagen wel 60 zwemmers gebruik van. Sommigen doen dit al vanaf de eerste dag dat het bad open is en duiken dus al 50 jaar één of meerdere keren per week vroeg het bad in om baantjes te trekken.

KALENDER

Speciaal voor dit jubileum wordt de aanstaande kalender, die jaarlijks door de Vrienden van Haulewelle verkocht wordt, in zijn geheel gevuld met foto's van het zwembad. De kalender is in de herfst van dit jaar beschikbaar. De opbrengst gaat zoals elk jaar naar het zwembad.

ONTVOERING

Zwembad Haulewelle heeft een rijke ontstaansgeschiedenis. Verderop in deze krant het verhaal van Jacob van Burgsteden, de eerste voorzitter van Haulewelle. Hij vertelt daarin onder andere over de 'ontvoering' van de burgemeester die voorafging aan de gemeentelijke goedkeuring. Diverse krantenknipsels en foto's over de beginperiode van het zwembad zijn tijdens de festiviteiten te bewonderen.

Foto: Dweilorkest The Entertainer uit Roden zorgt voor de nodige sfeer bij het jubileumfeest.

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda